SFI för föräldralediga

Du som är föräldraledig har möjlighet att studera SFI i våra lokaler hos Familjeservice på Näsby.

Vem kan läsa SFI för föräldralediga?

SFI för föräldralediga erbjuder studier för föräldrar, både kvinnor och män, med barn som är yngre än 1 år och som vill fortsätta att studera svenska på B-, C- eller D-nivå samtidigt som de är föräldralediga. 

Ansökan

Du fyller i ansökan längre ned på sidan.  

Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka genom webben. Kontakta SFI på telefon 044-13 66 51 för mer information.

Undervisning

Måndag, tisdag, torsdag och fredag mellan klockan 09:00 – 11:30, förutom onsdagar då vi har stängt.

Utbildningen är utformad utifrån Skolverkets mål för SFI, svenska för invandrare.  Vi arbetar på olika sätt för att du ska behålla och styrka dina kunskaper i svenska språket under din föräldraledighet. Du kan avsluta kursen genom att göra ett nationellt test på SFIs lokaler i Norra Åsum.  Undervisande lärare är legitimerad i svenska som andraspråk.

Var finns vi?

Vi bedriver vår undervisning i Familjeservice lokaler på Näsby.

Besöksadress

Näsbychaussén 70(Röd dörr, på gavel mot Näsbychaussén)291 36 Kristianstad.

Kontakt

För mer information kontakta expeditionen på SFI på telefon 044-13 66 51 eller e-post sfi@kristianstad.se.

 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.