SFI för föräldralediga

Du som är föräldraledig har möjlighet att studera SFI i våra lokaler hos Familjeservice på Näsby.

Vem kan läsa SFI för föräldralediga?

SFI för föräldralediga erbjuder studier för föräldrar, både kvinnor och män, med barn som är yngre än 1 år och som vill fortsätta att studera svenska på B-, C- eller D-nivå samtidigt som de är föräldralediga. 

Ansökan

Du fyller i ansökan längre ned på sidan.  

Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka genom webben. Kontakta SFI på telefon 044-13 66 51 för mer information.

Undervisning

Måndag, tisdag och torsdag mellan klockan 09:00 – 11:30.

Utbildningen är utformad utifrån Skolverkets mål för SFI, svenska för invandrare.  Vi arbetar på olika sätt för att du ska behålla och styrka dina kunskaper i svenska språket under din föräldraledighet. Du kan avsluta kursen genom att göra ett nationellt test på SFIs lokaler i Norra Åsum.  Undervisande lärare är legitimerad i svenska som andraspråk.

Var finns vi?

Vi bedriver vår undervisning i Familjeservice lokaler på Näsby.

Besöksadress

Näsbychaussén 70(Röd dörr, på gavel mot Näsbychaussén)291 36 Kristianstad.

Kontakt

För mer information kontakta expeditionen på SFI på telefon 044-13 66 51 eller e-post sfi@kristianstad.se.

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.