Samhällsorientering

Samhällsorienteringen är till för dig som är mellan 18-64 år, ny i Sverige och har en etableringsplan eller är anhöriginvandrare samt folkbokfördes i en kommun för första gången efter den 1 maj 2013.

Samhällsorienteringen

Syftet med samhällsorienteringen är att underlätta för dig som är nyanländ att etablera dig i det svenska arbets- och samhällslivet. Du får all information på ditt modersmål eller annat språk som du kan. Målet är att nyanlända ska känna till och förstå sina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur det svenska samhället är organiserat. Kursen handlar om praktiskt vardagsliv, till exempel frågor om arbete och utbildning,  hälsa och sjukvård samt barn och familj. Du får lyssna, fråga och diskutera. Kursen är gratis!

Personer som inte erbjuds samhällsorientering

 • medborgare i ett EES-land eller Schweiz
 • gymnasiestuderande
 • arbetskraftsinvandrare
 • gäststuderande/gästforskare
 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.