Väglednings- och lärcentrum, VLC

Här på VLC kan du träffa någon av våra studievägledare och använda Lärcentrum när du studerar. Vi ansvarar för utbildningar inom Yrkesvux och för Samhällsorientering för invandrare. All antagning till Vuxenutbildningen och SFI sker hos oss. Dessutom medverkar vi i och driver ett antal projekt.

Träffa en studievägledare

På Vägledningscentrum kan du träffa en studievägledare och diskutera frågor om allt som rör utbildning. 

Folkhälsomyndigheten har släppt restriktionerna på grund av covid -19. Från den 1 oktober kommer du att kunna boka besök på VLC i begränsad omfattning. Vägledarna är tillgängliga vid bokade samtal eller besök. Det kommer inte att erbjudas några drop-in besök.  

Personal kommer att vara tillgängliga via:
Telefon: 044-13 68 90
Mejl: vlc@kristianstad.se
Skype och google meet: Vi kan träffas och se varandra via datorn

Lärcentrum

Lärcentrum är en studiemiljö där du kan tentera, studera och använda våra datorer men också träffa andra studerande. Just nu är lärcentrum tillfälligt stängt och kan inte studera här men det finns möjlighet att genomföra tentamen.

Yrkesvux

Yrkesvux är en satsning på yrkesinriktad vuxenutbildning. Syftet är att motverka brist på arbetskraft med yrkesutbildning och nå de grupper som saknar gymnasieutbildning, alternativt har en gymnasieutbildning som behöver kompletteras

Lärlingsakademin

Lärlingsutbildning för vuxna kan vara ett alternativ för dig som vill gå en yrkesinriktad vuxenutbildning med 70% av tiden på en arbetsplats och alltså 30% i skolan.

Samhällsorientering för invandrare

Syftet med samhällsorienteringen är att underlätta för dig som är nyanländ att etablera dig i svenska arbets- och samhällslivet. All information förmedlas på modersmålet.

Antagning

All antagning till sfi, yrkesvux och vuxenutbildningen sker hos oss.

Projekt

Vi medverkar och driver ett antal projekt vars syfte är att underlätta för människor att komma ut på arbetsmarknaden. 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.

Contact

VLC, Väglednings- & lärcentrum

School zone: Gymnasieskola / Vuxenutbildning

Phone

044-13 68 90

Visit address

Lasarettsboulevarden 2E

291 33 Kristianstad

Phone hours

Mon 13:00—15:00
Tue 16:00—18:00
Wed 13:00—15:00
Thu 13:00—15:00