Vanliga frågor och svar om studieekonomi, CSN

Vi har samlat de vanligaste frågorna om studieekonomi och CSN. Det finns mycket som är viktigt att känna till när man planerar sin studieekonomi.

Common questions

  • Vad är studiestartsstöd?

   Studiestarts­stöd är ett bidrag som vissa arbets­lösa kan få för att läsa på komvux eller folkhögskola.

   Pengarna till studiestartsstöd för år 2021 är slut i Kristianstad kommun. Nya pengar finns att söka nästa år i januari 2022.

   Innan du ansöker träffar du en studie- och yrkesvägledare eller någon annan person som arbetar med studiestarts­stödet på din hemkommun. Tillsammans lägger ni upp en plan för dina studier och pratar om vilka bidrag och lån som kan vara aktuella för dig. Om ni kommer överens om att studiestartsstöd skulle vara rätt för dig, gör ni en ansökan.

   Läs mer på csn.se, använd sökordet studiestartsstöd för fullständig information. 

  • Kan jag söka studiestartsstöd?

   • Utbildningen måste ge rätt till studiestartsstöd
   • Du ska vara arbetslös
   • Du har kort tidigare utbildning
   • Du får inte ha haft studiemedel från CSN under de senaste tre åren 
   • Du måste vara mellan 25 och 56 år gammal 
   • Du måste vara registrerad på dina kurser

   Det finns fler kriterier och riktlinjer som du kan läsa mer om på csn.se

   Kontakta sedan studievägledarna på VLC för att boka tid. 

   Pengarna för studiestartsstöd i år 2021 i Kristianstad kommun är slut. 

   Det går att ansöka på nytt nästa år 2022 för nya studerande. 

  • Hur ansöker jag om CSN?

   Du ansöker om studiemedel på csn.se där du loggar in på Mina Sidor med Bank-ID. Csn ger dig information och visar filmer på nätet där de förklarar och visar hur du ska gå tillväga.

  • Jag är under 20 år

   Fram till och med vårterminen det år du fyller 20 år när du studerar på komvux eller folkhögskola kan du få bidrag genom studiehjälpen. Det finns både studiehjälp och andra bidrag och det är samma som man får när man går i gymnasieskolan. För att kunna få studiehjälp ska man vara heltidsstuderande. 

  • Vad är studiemedel?

   Studiemedel består av två delar, bidrag och lån. Alla kurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning har poäng som ligger till grund för att räkna ut studietakt och studieomfattning. För studier på 100 % behöver du läsa minst 20 poäng per vecka, för 75 % krävs 15-19 poäng per vecka och för 50 % krävs 10-14 poäng per vecka.

   Du kan bara få studiemedel i ett begränsat antal veckor beroende på din tidigare studiebakgrund. 

   CSN har krav på studie­resultat, det betyder att de i efterhand kontrollerar om du tagit poäng för de kurser du fått studiemedel för. Du kan alltid ringa till CSN på telefonnummer 0771-276 000 för att fråga hur ditt ärende ser ut. 

    

  • Hur ska jag veta vad CSN behöver för uppgifter?

   På Väglednings och Lärcentrum, VLC bistår vi med uppgifter som behövs för att du ska kunna göra en CSN ansökan, men ansökan gör du på egen hand. På ditt antagningsbesked kan du se information om start och sluttid samt hur många poäng du läser (studieomfattningen).

   Har du blivit antagen till en yrkesutbildning kommer du att få information om din studieperiod av utbildningsanordnaren

    

    

  • Studieavbrott

   Om du av någon anledning måste avbryta dina studier måste du anmäla detta till din skola. Du måste även anmäla avbrottet till CSN för att undvika återkrav av studiemedel.

    

  • Ersättning från andra myndigheter

   Om du har ersättning från andra myndigheter som till exempel Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller socialtjänsten, är det viktigt att du undersöker vad som gäller om du eventuellt skulle börja studera. 

    

  • CSN och sjukdom, vad gäller?

   Anmäl sjukdom när du studerar med studiestöd från CSN. Då kan du få behålla dina bidrag och lån medan du är sjuk. Vi kan också ta hänsyn till att du varit sjuk när vi till exempel prövar dina studieresultat. Hur du ska anmäla sjukdomen beror på vad och var du studerar, så läs på csn.se vad som gäller för dig.

  • CSN och vård av barn, vad gäller?

   Om du har studiestöd och inte kan studera på grund av att du tar hand om ett sjukt barn, finns det ändå möjlighet att få behålla dina bidrag och lån. Det är viktigt att du anmäler din frånvaro i god tid till CSN. Här hittar du information om vad som gäller vid vård av barn, samt hur du går tillväga för att anmäla det till oss. 

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.