Vanliga frågor och svar om betyg

Här kan du få en del svar som gäller gamla och nya betygshandlingar. Svaren bygger på frågor som vi får via telefon och mejl.  Du behöver vara aktiv och läsa in dig på vad som gäller för just dig och dina betyg. Boka gärna en tid via vårt bokningssystem på hemsidan.

Common questions

  • Hur får jag min examen?

   För att få din examen behöver du göra en examensplanering, detta sker inte automatiskt. Examensplaneringen upprättar du tillsammans med studievägledare på VLC.

   Har du redan en examensplanering kontaktar du VLC via telefon eller mejl så att vi kan utfärda din examen. Det är viktigt att du beställer din examen i god tid innan du behöver den. Räknar du med att vara klar i juni kan det vara bra att beställa din examen i april. Det finns en del administrativt arbete som behöver göras innan du får din examen. 

   https://www.antagning.se/sv/anmal-dig-sa-har/viktiga-datum/

    

  • Varför behöver jag en examen från vuxenutbildningen?

   En examen från vuxenutbildningen ger grundläggande behörighet till vidare utbildning på yrkeshögskola eller högskola. 

   Det räcker inte med enbart ett studiebevis eller utdrag ur betygskatalogen. Du behöver ha en fullständig avslutad utbildning, examen eller slutbetyg. 

   Diplom från ett yrkespaket inom Vård- och omsorgscollege eller annan yrkesinriktning ger inte grundläggande behörighet till vidare studier.  

  • Vad krävs för att få ett slutbetyg från vuxenutbildningen?

   Detta gäller för tidigare studerande som har ett eller flera betyg satta före den 1 juli 2012. Slutbetyg kan endast utfärdas till 1 juli 2021 Ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning är inte styrt av några programmål eller speciella karaktärsämnen som på ungdomsgymnasium. Slutbetyget ska innehålla de sju kärnämneskurserna, men i övrigt kan man välja fritt i hela vuxenutbildningens gymnasiala utbud. Läs mer om slutbetyg på Skolverket

  • Vad krävs för att få en gymnasieexamen från kommunal vuxenutbildning?

   Nya studerande som börjat läsa efter 1 juli 2012 och inte omfattas av övergångsreglerna för ett slutbetyg ska läsa mot en gymnasieexamen. Läs mer om gymnasieexamen på Skolverket. Du kan välja att läsa mot en högskoleförberedande examen med inriktning:

   • Humanistisk eller Estetisk
   • Samhällsvetenskap eller Ekonomi 
   • Naturvetenskap-eller Teknik eller
   • Yrkesförberedande examen
   • Yrkesförberedande examen mot Vård och omsorg inklusive undersköterskekompetens

    

  • Hur beställer jag betyg och intyg?

   Du får inga betygsdokument automatiskt från skolan. Intyg och betyg beställer du elektroniskt. Det gör du via vuxenutbildningens hemsida på Kristianstad kommun under fliken Elevinformation.

  • Jag vill höja mina betyg.

   Du kan kontakta oss vägledare på VLC via e-post eller telefon. För att vi ska kunna diskutera dina betyg och vad du kan göra behöver vi ha en pdf-fil / kopia som vi kan titta på. 

   Läs i första hand mer på antagning.se, studera.nu, utbildningsinfo och utbildningsguiden.

   Det är inte möjligt att läsa upp redan godkända betyg. Då är du hänvisad till att göra en prövning. 

  • Vad menas med en annan väg?

   En annan väg kan vara ett sätt att komma vidare till Yrkeshögskola eller Högskola / Universitet för dig som inte har en avslutad gymnasieutbildning och saknar grundläggande behörighet till vidare studier.

   Vad krävs?

   • du ska vara minst 19 år
   • du ska ha minst tre års dokumenterad arbetslivserfarenhet på minst halvtid
   • betyg i SVE/SVA 3, EN 6, SH 1b, MA 1a/b/c för högskola
   • betyg i SVE/SVA 1, EN 5, SH 1b, MA 1a/b/c för yrkeshögskola

   Läs mer på 

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.