Vanliga frågor och svar om ansökan till vuxenutbildning

Vill du veta hur en ansökan till vuxenutbildningen går till? I de flesta fall ska ansökan göras digitalt på hemsidan genom att logga in med bankID. Det finns flera viktiga dokument i ansökan som behövs för att den ska vara fullständig och bli behandlad så att du kan få ett svar.

Common questions

 • Hur ansöker jag till vuxenutbildningen?

  Du ansöker till vuxenutbildningen på vår hemsida som du hittar här på Kristianstads kommun. Du ska logga in med mobilt bank-ID. Först fyller du i alla uppgifter i ansökan som börjar med att du väljer kurser eller hela utbildningar. Därefter bifogar du tidigare betyg, intyg från Arbetsförmedlingen och till yrkesutbildningar även ett personligt brev.  

  Har du skyddad identitet ska du inte göra en digital ansökan här. 

 • Jag har skyddad identitet, hur ska jag ansöka?

  Har du skyddad identitet och vill ansöka till vuxenutbildningen ska du boka en tid med studie- och yrkesvägledare på VLC. Rutinen är att du gör en studieplanering och ansökan i pappersform som hanteras under sekretess av administrationen. Observera, skicka inte in din ansökan med mobilt bank-ID. 

 • Vad menas med en fullständig ansökan?

  En fullständig ansökan innehåller det som krävs för att den ska gå vidare för behandling och antagning  eller avslag. 

  En fullständig ansökan ska innehålla;

  • Ansökan
  • Tidigare betyg
  • Intyg om man är inskriven på Arbetsförmedlingen
  • Personligt brev vid ansökan till yrkesutbildningar och yrkeskurser
  • Tjänstgöringsintyg vid ansökan till yrkeskurser 
  • Individuell studieplan
 • Varför behöver jag en individuell studieplan?

  Alla elever inom kommunal vuxenutbildning ska ha en individuell studieplan. När du väljer att studera inom vuxenutbildningens olika alternativ, till exempel yrkesvux, lärling, grundläggande eller gymnasiala kurser, planerar vi tillsammans in vilka kurser du behöver läsa och det blir din Individuella studieplan. Den individuella studieplanen ska alltid innehålla dina utbildningsmål och planerad omfattning av studierna. 

   

 • Jag letar efter ansökningstiderna

  Ansökningstiderna och alla andra datum som är viktiga att hålla reda på finns på hemsidan och även längst ner på denna sida som en länk. Du kan även se dem när du är inloggad i webbansökan.

  Det skiljer sig åt från utbildning till utbildning när och hur ofta man kan starta, när man får sitt antagningsbesked och när man måste ha kompletterat sin ansökan. 

 • Vanliga frågor och svar om ansökan när man går i gymnasieskolan

  Du som fortfarande studerar på ungdomsgymnasiet är inte behörig att söka till komvux. 

  Har du frågor kring vidare studier som du vill förbereda ska du kontakta studie- och yrkesvägledaren på din gymnasieskola. 

  Din ansökan behandlas efter att du har slutat gymnasiet. Då är du välkommen att kontakta vuxenutbildningen, väglednings- och lärcentrum, VLC.  

  När du ansöker eller kontaktar vägledarna behöver du har ett giltigt betygsdokument underskrivet av rektor tillgängligt.

  Din ansökan kommer, om du är behörig enligt komvux förordning och skollagen, att behandlas vid nästa antagning så att du kan påbörja dina komvuxstudier enligt din individuella studieplan. 

 • Jag vill gå en utbildning i en annan kommun, hur gör jag?

  Är du folkbokförd i Kristianstads kommun och vill söka utbildning i en annan kommun? Ta först reda på om samma eller likvärdig kurs/utbildning finns inom vuxenutbildningen i Kristianstad. För att du ska få gå utbildningen så krävs ett godkännande från Kristianstads kommun som då betalar din utbildningsplats.

  Ta reda på vilken kommun som ger utbildningen och gå in på den kommunens hemsida, gå till vuxenutbildningen/komvux. Finns webbansökan, gör ansökan där. Skriv annars ut deras ansökningsblankett och fyll i den. Bifoga kvittot/ansökningsblanketten tillsammans med betygskopior och eventuellt andra dokument som du vill vi ska ta hänsyn till när vi handlägger din ansökan. Det sista viktiga dokumentet är ett personligt brev där du motiverar din ansökan till annan utbildare. 

  Den fullständiga ansökan skickas till Kristianstads kommun Väglednings- och lärcentrum, 291 80 Kristianstad. 

   

 • Jag bor i en annan kommun, kan jag ansöka i Kristianstad?

  Vuxenutbildningen, komvux, ska erbjuda kommuninvånarna utbildning enligt förordningen och kommunens riktlinjer. 

  I första hand erbjuds du alltid studier i hemkommunen eller via hemkommunens avtal. 

  Du lämnar in din fullständiga ansökan med alla bilagor till din hemkommun så att man kan besluta om du beviljas eller avslås att studera i annan kommun.

 • Varför krävs det ett studiebesök?

  Vi kräver att du gör ett studiebesök hos utbildaren när du ska gå en hel yrkesutbildning. Det  gör vi för att din bild av hur utbildningen går till ska vara så rättvisande som möjligt. Det är en del av en realistisk studieplan där du fördjupar kunskaperna kring dina valalternativ. 

 • Antagningsregler vuxenutbildning

  Antagningsregler vuxenutbildningen. Komvux förordning 3 kap. 7§ (2011:1108).  Om samtliga sökande inte kan antas ska ett urval göras. Av 20 kap. 2§ andra stycket skollagen (2010:800) framgår att de som har störst behov av utbildning ska prioriteras. 

  Vid urvalet ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till den sökande som har störst behov av utbildning på grund av att den sökande
     1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,
     2. inte har uppnått kraven för en gymnasieexamen eller genomgått någon utbildning som motsvarar utbildning i gymnasieskolan,
     3. är eller riskerar att bli arbetslös,
     4. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller
     5. behöver utbildningen för planerat yrkesval.

  Något urval ska inte göras i fråga om sådan kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som en sökande har rätt att delta i enligt 20 kap. 19, 19 a eller 19 b § skollagen.
  Förordning (2021:96).

   

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.