Resurscenter Vux

Behöver du stöd i dina studier? Läser du på Komvux i Kristianstad? Då kan du vända dig till Resurscenter Vux.

Speciallärare

Har du läs- och skrivsvårigheter, ADHD, ADD, autism, intellektuell funktionsnedsättning? Har du syn- eller hörselnedsättning? På Resurscenter - Vux hjälper vi dig!

Behöver du stöd i ditt läsande och skrivande? Vi hjälper dig med hur du kan använda talsyntes och inlästa böcker. Vi visar dig hur du kan använda stavningsprogram.

Behöver du övrigt stöd? Vi erbjuder även hjälp med:

  • studieteknik
  • att planera och organisera dina studier
  • handledning
  • anpassning i undervisningen
  • anpassning vid prov
  • stöd i matematik
  • individuella uppföljningssamtal

Kurator

Behöver du någon att prata med för att få råd och stöd är kuratorn den person som du kan vända dig till i förtroende. Som du vet så finns det mycket som kan ställa till det och påverka din förmåga att studera och klara studierna. Det kan vara personer eller händelser både i ditt privatliv eller här på skolan.

Det finns inga frågor eller problem som är för små.
Kurator har tystnadsplikt.

Välkommen!

Du är alltid välkommen att besöka oss i T-huset, Götgatan 2, första våningen, sal 18 och 19. Är vi inte på plats eller är upptagna när du kommer så mejla oss eller lägg en lapp i vår brevlåda, så tar vi kontakt med dig! 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.