Lyssna på böcker

Har du svårt för att läsa böcker och längre texter? Det kan vara ett stöd för dig att lyssna på inlästa böcker. Antingen väljer du att bara lyssna eller så lyssnar du samtidigt som du läser den tryckta texten.

Inläsningstjänst

Genom Inläsningstjänst har du möjlighet att lyssna på din kurslitteratur i form av ljudböcker.

Filmerna här nedan visar hur du använder Inläsningstjänsts app.

ILT Lägg till i appen

ILT Lyssna i appen

Legimus

Du som har en läsnedsättning kan låna och lyssna på talböcker från Legimus. Du kan få en inloggning på Kristianstads Stadsbibliotek eller på ditt närmaste bibliotek.

I Legimus hittar du all sorts litteratur - skönlitteratur, biografier och facklitteratur.

På Legimus webbsida finns flera filmer som berättar hur du gör för att lyssna på talböcker. Du kan göra det via deras webbsida eller genom att ladda ner appen Legimus.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.