Stöd och hjälp

Får du problem med att klara studierna ska du i första hand diskutera med din lärare i kursen om vad som kan göras. I andra hand kontaktar du skolans resurscenter (specialpedagog, speciallärare och kurator).

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.