Schema

I ditt antagningsbesked finns en länk till schemavisaren. Du hittar även länken i det kursrum som läraren bjuder in dig till vid kursstart.

  • Klicka på länken i antagningsbeskedet.
  • Fyll i ditt personnummer i rutan Ange ID. Tänk på att skriva in ditt personnummer med 12 siffror MED bindestreck före de fyra sista siffrorna.
  • Klicka på VISA.

 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.