Källkritik

Det är viktigt att göra en källkritisk värdering av de källor du använder till dina skolarbeten. Här kan du se ett par filmer, gjorda av vår skolbibliotekarie Pernilla Tejera, som visar grunderna i hur du gör det.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.