Beställ diplom Vård och omsorgscollege och intyg vårdbiträde

Här kan du beställa ditt diplom från Vård- och omsorgscollege Kristianstad. Gäller dig som blev klar med din utbildning från och med december 2020. Du kan även beställa intyg för vårdbiträde.

Du ska ha läst minst hälften av kurserna hos en certifierad medlem i VO College. Tänk på att du även ska ha betyg i gymnasiekurserna Svenska / Svenska som andraspråk 1 och Samhällskunskap 1a1 eller motsvarande kunskaper. Diplomet skickas med post till den adress du anger. Vi skickar inga beställningar via mejl. Din beställning hanteras skyndsamt.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.