Beställa diplom Vård och omsorgscollege

Här kan du beställa ditt diplom från Vård- och omsorgscollege Kristianstad. Gäller dig som blev klar med din utbildning från och med december 2020.

Du ska ha läst minst hälften av kurserna hos en certifierad medlem i VO College. Tänk på att du även ska ha betyg i gymnasiekurserna Svenska / Svenska som andraspråk 1 och Samhällskunskap 1a1 eller motsvarande kunskaper. Diplomet skickas med post till den adress du anger. Vi skickar inga beställningar via mejl. Din beställning hanteras skyndsamt.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.