Studie- och yrkesvägledning

Inom utbildningens ram finns flera olika val som barn och elever ska göra. Studie- och yrkesvägledning ska stödja i de val som gäller olika utbildningsvägar. Elever i årskurs 9 kan boka skuggning via studie- och yrkesvägledare på nuvarande skolan.

Studie- och yrkesvägledning

På vägen från förskola till en avslutad gymnasieutbildning finns många val för elever och vårdnadshavare. Det gäller både utbildning och val samt ansökan till olika skolor. Studie- och yrkesvägledning i grund- och gymnasieskolan ska stödja i de val som gäller utbildningsvägar. Vägledningen omfattar information, rådgivning och karriärhantering.

Studiebesök på gymnasieskola

Du som är elev i årskurs 9 har möjlighet att besöka våra gymnasieskolor för att prova på hur det är att vara elev på de olika skolorna. Detta kallas för skuggning. För att boka skuggning vänder du dig till studie- och yrkesvägledaren på din nuvarande skola. 

Gymnasiestudier

För att komma i kontakt med studie- och yrkesvägledare på våra gymnasieskolor kan du vända dig direkt till gymnasieskolorna. Du hittar samtliga kommunala och fristående gymnasieskolor i Kristianstad kommun och deras kontaktuppgifter på sidan "Förskolor och skolor A-Ö."

Förskolor och skolor A-Ö

Studie- och yrkesvägledning för vuxna

På väglednings- och lärcentrum, VLC, kan du få vägledning av studie- och yrkesvägledare om arbetsmarknad, yrkesval och studier. I samband med vägledningen erbjuds du även att validera kunskaper du förvärvat utanför det formella utbildningssystemet, till exempel i arbetslivet.

Väglednings- och lärcentrum

Kommunalt aktivitetsansvar

Du som är mellan 16 och 20 år och saknar slutbetyg från grundskolan eller en gymnasieexamen/yrkesexamen efter studier på gymnasiet omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Du kan få hjälp att planera din framtid när det gäller studier eller arbeten.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.