Registrera barnschema

Vårdnadshavare med barn i förskola eller fritidshem ska löpande lämna aktuella tider för barnet via appen Tieto Edu. Du lämnar in schema för en period framåt i tiden. Du kan även kopiera dagar eller veckor om barnet har samma schema en längre tid.

Grunden för barnets schema är vårdnadshavarens arbets-, studie- och skäliga restider. Mer information om avgifter och tillämpningsföreskrifter finns under tidstilldelning:

Tidstilldelning

Registrera schema

I appen Tieto Edu väljer du "barnschema" och "registrera schema" och där visas aktuell kalender för varje vecka. Det visas en grön symbol om schema finns registrerat på den veckan. Veckor utan en symbol saknar schema och det är viktigt att du registrerar aktuellt schema på dessa. Om barnet ska vara ledig en dag hoppar du över den dagen och ska barnet vara ledig hela veckan markeras det genom att sätta en bock vid "ledig hela veckan".

Det är viktigt att du registrerar aktuella schematider löpande. Om du har samma tider varje vecka, väljer du att upprepa (kopiera) tiderna över en period genom att välja aktuella veckor, eller kan du markera alla tillgängliga veckor som innebär cirka 4 månader framåt i tiden. När det är klart trycker du på knappen "bekräfta".

Ändras tiderna på tidigare inlämnat schema går du in på aktuell vecka och ändrar tiden eller markerar "ledig" och bekräftar tiderna.

När du bekräftar ändrade schemaveckor kommer du till översiktsvyn, där du har möjlighet att kopiera schema till syskon och skicka in schemat. Om det är skolbarn tänk på att ändra på aktuellt barn, så att inte skoltider är med i schemat. För att lägga in morgontid och eftermiddagstid väljer du plustecknet vid aktuell tid och då öppnas ett fält för att skriva in tid.

Om vårdnadshavarna bor på olika adresser så kan båda skicka in varsitt schema. Inget av vårdnadshavarnas scheman skrivs över utan systemet slår ihop båda vårdnadshavarnas schema till ett schema för barnet.

Lovplanering

I appen Tieto Edu kan verksamheten skicka ut meddelande och hänvisa till lovplanering, där du lämnar in när ditt barn ska vara ledig från förskola eller fritidshem. Du får meddelande i appen Tieto Edu om den aktuella registreringsperioden och du fyller i aktuell ledighet vid lovplanering. Det är viktigt för personalplanering att anmäla barnens ledighet över lovet i god tid.

Om du skickar in lovplanering för enstaka dagar i viss vecka, och övriga dagar samma vecka saknar schema, så uppmanas du i en dialogruta att även skicka in schematider för övriga dagar. I dialogrutan finns möjlighet att direkt navigera till aktuell schemavecka.

Veckor och dagar som du har behov av omsorg över lovet görs som vanligt inom appen Tieto Edu och via registrera barnschema. Gå in på aktuell vecka och lämna tider eller justera tiden samt bekräfta schemavecka för att skicka in aktuella tider.

När registreringsperioden är över får du meddelande i Tieto Edu app att schema har uppdaterats över aktuell lovperiod. Det visas inom barnschema som planerad ledighet och du kan endast ändra tider på dagar du kommer vara i förskolan eller fritidshemmet. Om ditt behov ändras måste du kontakta personal på förskola eller fritidshem.

Logga in i webbversionen av Tieto Edu

Det finns  en webbversion av Tieto Edu app om du vill logga in via webbläsare för att registrera schema. Du loggar in med BankID.

Direkt till inloggning i Tieto Edu app webbversion med BankID

Översikt

Här ser du din registrerade schematid (planerad tid) och den tid som barnet varit på förskolan eller fritidshem (verklig tid). Du kan se det som månadsöversikt eller dag för dag.

Personer som får hämta barnen

Det är viktigt att du registrerar vilka personer som har rätt att lämna och hämta ditt barn, så att personalen på förskolan eller fritidshemmet ser informationen.

Påminnelse om att schema saknas

Om du inte har registrerat schematider eller ledighet en vecka, kommer det att skickas ut påminnelse om att schema saknas. Meddelandet kommer i appen Tieto Edu och du kan göra en inställning i din mobiltelefon så att det visas som en notifikation. Du får också e-post om att schema saknas.

I meddelandet i appen Tieto Edu står det vilket barn och period det gäller. Meddelande skickas ut när schema saknas och det sker automatiskt 7 dagar innan schemat löper ut, sedan 2 dagar innan, 1 dag innan och efter det kommer en påminnelse varje dag. 

Det är viktigt att schema registreras löpande, då barnens schema ligger till grund för personalens arbetstider.

Information på andra språk

Information om hur du registrerar barnschema finns på följande språk (pdf-filer):

Common questions

  • Hur gör jag vid studiedagar och planeringsdagar?

   Gå in på aktuell vecka och dag för att ändra tiderna till aktuell tid. Är barnet ledigt rensar du tiderna genom att trycka på rensa. Om det är fritidshemsbarn och barnet har morgontid och eftermiddagstid är det viktigt att du efter att rensat tiderna även plockar bort 2:a tidsfältet genom att trycka på minus tecknet. Detta eftersom det endast kan ligga ett tidsspann som är tomt.

   Eter justering är det viktigt att bekräfta ändrade schemaveckor och skicka in aktuella tider.

   Inför planeringsdagarna är det viktigt för verksamhetens personalplanering att anmäla barnens behov av tillsyn eller ledighet.

  • Hur lägger jag in ledighet?

   Välj aktuell vecka och tryck ledig hela veckan. Är det enstaka dagar lämnar du dagen tom, alltså inga tider. Tänk på att plocka bort tider för röda helgdagar.

  • När kan jag ändra schema?

   Det finns en spärrtid på 1 dag där du inte kan lämna tider, alltså från och med morgondagen kan tider registreras. Du kan alltid ändra tider framåt i tiden genom att välja aktuell vecka och skriva in aktuella tider eller ledigheter.

   Barnets vistelsetider ska stämma överens med inlämnat schema. Schematider lämnas löpande i Tieto Edu App. Tänk på att schemaförändringar ska lämnas minst en vecka i förväg. Barnens schema ligger till grund för personalens arbetstider.

   Förskolechef eller rektor kan vid behov begära intyg om vårdnadshavares sysselsättning från arbetsgivare eller utbildningsanordnare.

  • Hur kan jag kopiera schema till syskon?

   När du lagt in aktuella tider tryck på "bekräfta". Då syns en översikt på schemaveckor och där finns funktionen "kopiera till syskon". Markera aktuellt barn och skicka in.

   Tänk på att om du har barn i både förskola och fritidshem så behöver tiderna justeras. Exempel: Barn 1 är på förskola 8-16 och barn 2 är på fritidshem 14-16. Om du har kopierat tiden för barn 1 till barn 2, behöver du ändra tiden för barn 2 till 14-16.

  • Hur lägger jag in schema om vårdnadshavarna bor på olika adresser?

   Båda kan skicka in varsitt schema. Inget av era scheman skrivs över utan systemet slår automatiskt ihop till ett schema för barnet.

   Har endast en vårdnadshavare platsen, tänk på att markera ”ledig hela veckan” när barnet inte är i verksamheten, annars saknas schema och påminnelser skickas till dig.

   Ibland sker skifte under samma dag, men i systemet kan inte båda registrera på samma dag. En av er får registrera tid för hämtning och lämning.

   Delas platsen mitt i en vecka tänk på att endast lägga in tider för dina egna dagar och lämna resterande tomt.

   Om en av er markerar ”ledig hela veckan” och den andre behöver registrera in tider går det att plocka bort markering och skriva in aktuell tid.

   Det blir konflikt och varningsrutan kommer upp om man sparar schematid på en redan registrerad tid. En varningssymbol visas på veckoöversikten hos båda, vilket innebär att en vårdnadshavare får plocka bort sin felaktiga tid. Administratör kan ändra schemakonflikten för att öppna upp schemat.

  • Hur lägger jag in schema om barnet får en ny placering?

   När barnet får en ny placering läggs det ovanför schemat och du väljer vilken placering du ska lägga schema på.

   Om barnet får en ny placering och det finns kvar registrerade schematider på den förra placeringen kommer följande informationstext upp:

   "Det finns registrerade schematider efter en avslutad placering. Du har möjlighet att kopiera dessa till barnets nya placering. Efter schematider har registrerats försvinner denna möjlighet."

   Du kan då välja att kopiera över de kvarvarande schematiderna till den nya placeringen eller registrera nya schematider för den nya placeringen.

  • Hur lägger jag in schema om barnet byter avdelning?

   Om barnet får plats på en ny avdelning läggs placeringen ovanför schemat, där den gamla placeringen också syns. Du väljer vilken placering du ska lägga schema på.

   Om barnet får plats på en ny avdelning och det finns kvar registrerade schematider på den förra placeringen kommer följande informationstext upp:

   "Det finns registrerade schematider efter en avslutad placering. Du har möjlighet att kopiera dessa till barnets nya placering. Efter schematider har registrerats försvinner denna möjlighet."

   Du kan då välja att kopiera över de kvarvarande schematiderna till den nya placeringen eller registrera nya schematider för den nya placeringen.

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.