Frånvaroanmälan för elever i gymnasieskola

Frånvaroanmälan för elever i gymnasieskola och gymnasiesärskola görs i appen Tieto Edu. Myndiga elever frånvaroanmäler sig via Unikum och TietoElev.

Frånvaroanmälan omyndiga elever

Frånvaroanmälan ska ha registrerats av vårdnadshavare i appen Tieto Edu innan skoldagen börjar. Du kan bara sjukanmäla ditt barn en dag i taget, idag eller imorgon. Frånvaroanmälan kan göras för heldag. Frånvaroanmälan kan även göras för del av dag. Då anges datum och klockslag för frånvaron.

Det finns också en webbversion av Tieto Edu app om du som vårdnadshavare vill logga in via webbläsare för att frånvaroanmäla ditt barn. Du loggar in med BankID.

Direkt till inloggning i Tieto Edu app webbversion med BankID

Frånvaroanmälan myndiga elever

Myndiga elever på gymnasiet frånvaroanmäler sig själva via Unikum genom att klicka på TietoElev, som finns under Mina Verktyg.

När eleven fyller 18 år kan du som vårdnadshavare inte längre frånvaroanmäla ditt barn.

Registrera ditt mobilnummer

För att kunna ta del av viss information som skolan skickar ut måste du som vårdnadshavare registrera ditt mobilnummer i appen Tieto Edu. Det gör du genom att klicka på menyn högst upp till höger (tre streck). Klicka sedan på "Visa fullständig profil" som står under ditt namn. Där kan du sedan fylla i ditt telefonnummer.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.