Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan för barn och elev görs innan skoldagen börjar av vårdnadshavare via Edlevo app. Myndiga elever frånvaroanmäler via Unikum och EdlevoElev. Du kan bara frånvaroanmäla ditt barn en dag i taget, idag eller imorgon.

När eleven fyller 18 år kan du som vårdnadshavare inte längre frånvaroanmäla ditt barn. Myndiga elever på gymnasiet frånvaroanmäler sig själva.

Ansökan om ledighet från skola görs via blanketter som finns under e-tjänster. Ledighet från förskola och fritidshem registreras via lovplanering eller barnschema i Edlevo app. I barnschemat på aktuell vecka markeras ledig hel vecka eller vid enstaka dagar lämnar du aktuell dag tom (inga tider). Mer information finns här:

Registrera barnschema

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan ska ha registrerats innan skoldagen eller verksamheten börjar. Du kan bara sjukanmäla ditt barn en dag i taget, idag eller imorgon.

I Edlevo app väljer du frånvaro och markera det/de barn som ska frånvaroanmälas. Du kan välja

 • Heldag samt idag eller imorgon.
 • Tidsbestämd som är del av dag där du anger datum och klockslag för frånvaron.

Har ditt barn fritidshems placering och frånvaroanmälan görs för heldag blir det frånvaro både för skolan och fritidshem. Gäller frånvaro endast fritidshem ska tidsbestämd frånvaro väljas och skriv in aktuella fritidshemstider.

Anmäld frånvaro

Här kan du se vilken frånvaro som gjorts för dina barn. Gäller frånvaroanmälan idag eller i framtiden kan du radera den anmälda frånvaron genom att klicka på soptunnan.

Rapporterad frånvaro

Här syns giltig frånvaro och ogiltig frånvaro.

Meddelande om ogiltig frånvaro eller sen ankomst

Vid ogiltig frånvaro eller sen ankomst går meddelade ut via SMS och notis i Edlevo app till vårdnadshavaren/vårdnadshavarna. Meddelande och notis går ut i samma stund som lektionen bekräftas. Om det ansökts om ledighet och den har avslagits och eleven ändå inte kommer till skolan registreras eleven med ogiltig frånvaro.

Meddelande som går ut vid ogiltig frånvaro eller sen ankomst:

 • Förnamn Efternamn har ogiltig frånvaro kl: 11:00.
  (Klockslaget indikerar när lektionen som den ogiltiga frånvaron inträffar, började.)
 • Förnamn Efternamn har 5 minuter sen ankomst.

Informationsmeddelande till förskola eller fritidshem

I Edlevo app kan du som har barn i förskola eller fritidshem skicka informationsmeddelande till personalen. För att nå tjänsten i Edlevo trycker du på plustecknet och under rubriken "informationsmeddelande" markerar du vilket barn det gäller. Tryck vidare på knappen nere i högra hörnet för att skriva ditt meddelande och skicka iväg. Meddelandet visas i närvaroöversikten för pedagoger inom förskolan eller fritidshemmet. Om du skickar informationsmeddelande efter klockan 17 kommer det att visas nästkommande dag.

Registrera ditt mobilnummer

För att kunna ta del av viss information som skolan skickar ut måste du som vårdnadshavare registrera ditt aktuella mobilnummer i Edlevo app. Det gör du genom att klicka på menyn högst upp till höger (tre streck). Tryck på "Visa fullständig profil" som står under ditt namn och fyll i ditt telefonnummer samt spara.

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.