Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan till förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola görs av vårdnadshavare via appen Tieto Edu och av myndiga elever via TietoElev i Unikum eller direkt till skolan innan skoldagen börjar.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.