Nyanlända barn och elever

Är du nyanländ i Sverige och vill ansöka om plats för ditt barn i förskola eller anmäla ditt barn till skolstart i grundskola eller gymnasieskola i Kristianstads kommun? Då ska du kontakta Utvecklingsavdelningens centrala mottagningsfunktion för nyanlända.

På Utvecklingsavdelningens centrala mottagningsfunktion hjälper vi dig som ska anmäla nyanlända barn och elever till förskolan, grundskolan och gymnasieskolan i Kristianstads kommun.
På Utvecklingsavdelningens centrala mottagningsfunktion hjälper vi dig som ska anmäla nyanlända barn och elever till förskolan, grundskolan och gymnasieskolan i Kristianstads kommun.

Du kan kontakta oss på telefon, via mejl eller besöka oss på Vilans skola i Kristianstad.

Det här får du hjälp med hos oss:

 • Du får stöd med att genomföra ansökan om barnomsorg och genomföra skolval för grundskoleelever.
 • Är du nyanländ och vill börja i gymnasieskolan hjälper vi dig med anmälan till Språkintroduktionsprogram.
 • Som nyanländ kan du även ställa frågor om vad som gäller kring förskola och skola. Vår personal pratar svenska, engelska och arabiska.

Vem har rätt till utbildning i Sverige?

Den som är eller ska vara folkbokförd enligt folkbokföringslagen har rätt till all utbildning i det svenska skolväsendet. Grundskolan är obligatorisk från årskurs 1-9, men även förskoleklassen är obligatorisk. Barn börjar i förskoleklass det år de fyller 6 år.

Även asylsökande barn har rätt till utbildning. Som asylsökande har du rätt till utbildning i:

 • förskola
 • förskoleklass
 • grundskola
 • grundsärskola
 • specialskola
 • sameskola
 • gymnasieskola och gymnasiesärskola om utbildningen påbörjas innan hen har fyllt 18 år.

En elev som har påbörjat sin utbildning på ett introduktionsprogram eller ett nationellt program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan innan eleven fyllt 18 år har rätt att fullfölja sin utbildning i kommunen. Det gäller även efter elevens 18-årsdag.

Elever som är papperslösa har rätt till förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola samt gymnasieskola och gymnasiesärskola om de påbörjar utbildningen innan de fyller 18 år. 

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Mottagningsfunktion nyanlända

Phone

044-13 58 61

Visit address

Vilans skola

Genvägen 7

291 59 Kristianstad

Phone hours

Tue 08:00—16:00
Wed 13:00—16:00
Fri 08:00—12:00

Visit hours

Wed 13:00—16:00
Fri 08:00—12:00
More contacts

Magnus Karlsson

Enhetschef

044-13 27 60

Arwaa Lafte Al-Beiaty

Administratör

0733-13 58 61