Fjärde året på teknikprogrammet

Information till elever som läser årskurs 3 på Teknikprogrammet under läsåret 20/21

Inloggningsuppgifter

Beställning av inloggningsuppgifter för elever som läser årskurs 3 på Teknikprogrammet under läsåret 20/21 i en av skolkommunerna i Sölvesborg, Östra Göinge, Bromölla, Osby, Simrishamn, Hässleholm eller Kristianstad görs från respektive skola till Gymnasieantagningen Kristianstad under februari/mars 2021.

Detta gäller för elever som är folkbokförda i en kommun alternativt har vistelsekommun inom samverkansområdet Skåne och västra Blekinge (Karlskrona ingår ej)

Inloggningsuppgifterna skickas sedan till skolans studie- och yrkesvägledare för utdelning till elev.

Ansökningsperiod via ansökningswebben på www.skanegy.se : 25 april–15 maj

Mer information om ansökan och behörighet inom samverkansområdet:
www.skanegy.se/informationssida/fjarde-aret-pa-teknikprogrammet-ansokan-och-antagning

Examensbevis

Senast den 18/6-21 ska Examensbevis från Teknikprogrammet ha inkommit till Gymnasieantagningen via detta formulär för att det ska kunna finnas som underlag för behörighetsgranskningen.

Elev utanför samverkansområdet

Om eleven är folkbokförd/har vistelsekommun utanför samverkansområdet görs ansökan via
sin hemkommuns gymnasieantagning: antagningskanslier.skr.se/

Elev som har slutfört årskurs 3 på Teknikprogrammet tidigare läsår

Beställning av inloggningsuppgifter för elev som har Examensbevis Teknikprogrammet från tidigare läsår i en av skolkommunerna i Sölvesborg, Östra Göinge, Bromölla, Osby, Simrishamn, Hässleholm eller Kristianstad alternativt har hemkommun i en av dessa kommuner beställer sina inloggningsuppgifter via formulär på www.kristianstad.se/gyantag under februari/mars 2021. Formuläret publiceras senare!

Inloggningsuppgifterna kommer efter manuell registrering till den elev som har gjort beställningen.

Ansökningsperiod via ansökningswebben på www.skanegy.se : 25 april–15 maj

Mer information om ansökan och behörighet inom samverkansområdet:
www.skanegy.se/informationssida/fjarde-aret-pa-teknikprogrammet-ansokan-och-antagning

Senast den 18/6-21 ska Examensbevis från Teknikprogrammet ha inkommit till Gymnasieantagningen för att det ska kunna finnas som underlag för behörighetsgranskningen.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.