Digitalt Öppet hus 20 april 2021

Den 20 april mellan klockan 9.00 och 11.00 erbjuder kommunala gymnasieskolan Kristianstad digitalt Öppet hus för alla elever i årskurs 9.

Kommunala gymnasieskolan Kristianstad - En klass för sig!
Kommunala gymnasieskolan Kristianstad - En klass för sig!

På grund av pandemin har gymnasieskolorna vare sig kunnat erbjuda gymnasiemässa eller ”vanligt” Öppet hus till de elever som står inför sitt gymnasieval. I januari genomfördes ett digitalt Öppet hus och nu kommer det att genomföras ett andra digitalt Öppet hus, fast på skoltid. Detta för att underlätta valet för eleverna. Tidpunkten är vald för att omvalsperioden ligger mellan 25 april och 15 maj.

Valet att lägga det Öppna huset på en skoldag är gjort med förhoppningen att nå fler elever med hjälp av grundskolorna där de inte är utelämnade till att själva försöka få svar på sina frågor.

Grundskolorna kommer att organisera så att eleverna i årskurs 9 ges möjlighet att delta. Bra är om eleverna förbereder sig genom att fundera ut vilka program och inriktningar de vill besöka samt vilka frågor de vill ha svar på.

Eleverna kan via sina Chromebooks koppla upp sig via länkar till Meet under angivet tidsspann, där de kommer vidare till de skolor och program som de är intresserade av. Det blir en presentation, men det ges också möjlighet till att ställa frågor genom att räcka upp handen eller genom chatten. Presentationerna kommer att ges flera gånger under de två timmar som vi har öppet, vilket innebär att eleverna kan besöka flera olika program och skolor.

Intresserad vårdnadshavare kommer också att kunna koppla upp sig under det Öppna Huset.

Information kommer att gå ut via Unikum.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.