Specialkost

En del barn och elever behöver specialkost. Då ska intyg från vårdnadsgivare lämnas till förskolan eller skolan.

I förskola och skola har barn och elever rätt till anpassad kost eller anpassad matsedel om kriterierna angivna i ”Rutin angående intyg avseende anpassad kost och anpassad matsedel" uppfylls.

Anpassad kost 

Ibland finns behov av anpassad måltidsmiljö för att en elev ska kunna äta och tillgodogöra sig måltiden. Anpassad måltidsmiljö beslutas av pedagog alternativt rektor och kan erbjudas i form av en extra anpassning eller ett särskilt stöd. En anpassad måltidsmiljö kan exempelvis vara att eleven erbjuds:

 • fast placering i skolrestaurangen
 • stimulibegränsad måltidsmiljö (mindre lokal, möjlighet till avskärmning)
 • en vuxen vid sin sida undermåltiden

Läs gärna mer på:

SPSM - Måltidsmiljö för barn och elever med NPF
Livsmedelsverket - Måltider för barn och elever med NPF i förskola och skola

Anpassad matsedel

Med anpassad matsedel menas att matsedeln anpassats utifrån elevens specifika behov, exempelvis att eleven serveras ett begränsat antal maträtter som valts ut från matsedeln. Både anpassad kost och anpassad matsedel kräver intyg.

Barn i förskola och elever i skolan har rätt till anpassad matsedel vid:

 • Selektivt ätande i kombination med påverkad tillväxt alternativt selektivt ätande i kombination med autism eller autismliknande tillstånd.
 • Allvarlig somatisk sjukdom

I våra rutiner angående intyg avseende anpassad kost kan du läsa mer. Rutinerna  finns under dokument.  

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.