Programmet för fordonsvård och godshantering

Programmet för fordonsvård och godshantering är ett yrkesinriktat program som förbereder eleverna för arbete inom dessa områden. Det här programmet passar dig som tycker om bilar och teknik. Här får du också möjlighet att läsa teori inför körkortet och ta truckkort.

Målet med programmet är att du ska få grundläggande kunskaper inom bland annat däckbyte, rekonditionering, service och mindre reparationer av fordon. På Fordonsvård och godshantering får du lära dig att använda manualer och handböcker som man har i verkstäder.

Du gör minst 22 veckors APL (praktik) under dina fyra år. Under utbildningen utvecklar du ett serviceinriktat förhållningssätt.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.