Skolsköterska/Skolläkare

Skolhälsovården är framförallt förebyggande. Eleverna erbjuds ett hälsobesök under sin gymnasietid.

För att vi på bästa sätt ska kunna ta hand om dig vill vi att du snarast meddelar skolsköterskan om du har någon speciell sjukdom, till exempel epilepsi, svår astma, allergi eller blödningssjukdom etc. Alla läkarintyg lämnas till skolsköterskan i original. Läkarintyg kan intyga besvär som kan försvåra eller förhindra deltagande i undervisning, men inte befria från undervisning (rektor beslutar). Läkarintyg lämnas till skolsköterskan om du behöver specialkost.

Olycksfall under skoltid skall alltid rapporteras till skolhälsovården.  

Skolläkare Kristina Gergiev har tidsbestämd mottagning , tid bokas via din skolsköterska.   

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Söderportgymnasiets Reception

School zone: Gymnasieskola / Vuxenutbildning

Phone

044-13 52 91

Visit address

Västra Boulevarden 53

291 31 Kristianstad

More contacts

Agneta Roth

Skolsköterska BF, EK, NA

044-13 52 96

0733-13 52 96

Camilla Ask

Skolsköterska GS, IB, SA, VO

044-13 59 53

0733-13 59 53