Bibliotek

Biblioteket på Söderport en resurs för dig i ditt skolarbete. Här hittar du böcker, tidningar och tidskrifter och informationskällor i form av databaser och andra elektroniska medier.

På biblioteket år du handledning och stöd i informationssökning och källkritik och hjälp med att hitta material och böcker som du vill läsa bara för nöjes skull eller för skolarbete.

Här finns studieplatser där du kan sitta och plugga för dig själv och ställen där det passar bra att arbeta tillsammans, i bibliotekets tre grupprum.

Skolbiblioteket har ett särskilt ansvar att stödja dig som har något läshinder med alternativa verktyg som underlättar för dig att lyckas bra i skolan. Du kan få tillgång till talböcker via Legimus och alla elever har tillgång till sina läroböcker inlästa via Inläsningstjänst. Hör av dig till skolbiblioteket så får du hjälp med inloggningsuppgifter.

Informationstjänster

Du som elev når våra informationstjänster och skolbibliotekskatalogen via ditt googlekonto. Hör av dig till vår bibliotekarie om något inte fungerar eller när du vill ha hjälp med hur du kan använda dem.  

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.