Likabehandlingsplan

Alla på Söderportgymnasiet ska känna sig trygga, respekterade och delaktiga i verksamheten. Skolan ska ha ett demokratiskt förhållningssätt med ett öppet arbetsklimat där var och en känner att man blir lyssnad på och kan växa som människa.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.