Ansökan

Sista ansökningsdag till Riksgymnasiet med Rh-anpassad utbildning inför läsåret 2022/2023 är den 15 januari 2022. Besked om antagning skickas ut i slutet av mars. Det är möjligt att ansöka efter 15 januari, men då försenas antagningsbeskedet.

Sista dag att ansöka till Riksgymnasiet inför läsåret 2022/2023 är den 15 januari 2022. Mer information och alla ansökningshandlingar finns på Specialpedagogiska skolmyndighetens hemsida.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Riksgymnasiet Kristianstad

School zone: Gymnasieskola / Vuxenutbildning

Phone

0733-13 52 99

Visit address

Östra Boulevarden 13

291 53 Kristianstad

More contacts

Tony Ivarsson

Rektor

0733-13 52 99

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Ansökan och mer information om rh-anpassad utbildning.

Read more