Elevhälsa

Elevhälsans gemensamma uppdrag är att stödja dig så att du når utbildningens mål. Elevhälsan skall vara förebyggande och hälsofrämjande.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.