Betyg och bedömning

I gymnasieskolan sätts betyg på varje avslutad kurs och på gymnasiearbete. Betygsskalan har sex steg, fem godkända steg, E-A och F som är ett icke godkänt betyg.

Betyg sätts efter avslutad kurs

I gymnasieskolan sätts betyg på varje avslutad kurs och på gymnasiearbete. Efter fullföljd utbildning får eleven ett examensbevis om hon eller han uppfyller kraven för examen, annars utfärdas ett studiebevis. Betygsskalan har sex steg, fem godkända steg, E-A och F som är ett icke godkänt betyg.

Du kan läsa mer om betyg på Skolverkets webbsida.

Utvecklingssamtal

Minst en gång per termin ska elev, vårdnadshavare och lärare ha ett utvecklingssamtal.  Det ska handla om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling. Målen finns i läroplanen och de olika kursplanerna.

Du kan läsa mer om betyg på Skolverkets hemsida.

Direkt till Skolverkets webbsida om betyg

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.