Slussen

Slussen är vår verksamhet för mottagande av nyanlända barn som ska börja i förskola eller skola. Föräldrar som har kommit tillsammans med sina barn deltar också i verksamheten. På Slussen görs både en pedagogisk och en social kartläggning.

Vad är Slussen?

Slussen är vår mottagningsenhet för nyanlända familjer med barn. När en nyanländ familj flyttat in till kommunen meddelar Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, god man eller socialtjänst Slussen. Familjer som själva tar kontakt med en förskola eller skola hänvisas till Slussen.

Nyanlända barn och elever som inte varit i skolan i Sverige tidigare får en likvärdig och trygg introduktion. Vi gör en kartläggning av elever för att ge förskolor och skolor förutsättningar till en individuellt anpassad start. Kartläggningen har en pedagogisk och en social del som kompletteras med ett hälsobesök hos skolsköterska. Vi samverkar med andra verksamheter och myndigheter för att ge de nyanlända bästa möjliga förutsättning för en god integration.

Målgruppen är barn och ungdomar mellan 1 och 19 år. Om vårdnadshavare finns deltar minst en av dem under tiden på Slussen. Familjerna är asylsökande, nyanlända med uppehållstillstånd, inflyttade från annat EU-land, ensamkommande barn och ungdomar eller övriga invandrare.

Vad händer på Slussen?

På Slussen deltar familjerna i verksamheten en period av två veckor. Det kan inträffa att tiden på Slussen varierar. Under de två veckorna gör förskollärare och lärare en pedagogisk kartläggning som visar vilka kunskaper, kompetenser och förmågor barnen och ungdomarna har. 

Kuratorer kartlägger familjens bakgrund och livssituation. Eventuella behov av stöd beskrivs och insatser initieras. Under tiden på Slussen får vårdnadshavarna information om det svenska samhället. De får också information om sjukvård, stress och trauma, förskola/skola, barnuppfostran, ungdomstiden, socialtjänst, barnaga och våld i hemmet.

Efter veckorna på Slussen börjar barnen i förskola eller skola i kommunen. 

Ansök eller besök oss

Om du själv vill ansöka till Slussens verksamhet, hör av dig eller kom och hälsa på oss.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.

Contact

Slussen

School zone: Västra

Phone

044-13 23 11

Visit address

Genvägen 7

291 59 Kristianstad