På anslagstavlan kan du läsa tillkännagivanden och anslag om protokoll som nyligen justerats. Anslagstavlan har en rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Digitala anslag

 • Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2024-04-11Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Miljö- och hälsoskyddsnämnden
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Anslaget publicerades:
  12 april 2024
  Anslaget arkiveras:
  4 maj 2024
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Rådhus Skåne
  Publiceringsperiod:
  Återstående tid:
  21 dagar
 • Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2024-04-10Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Anslaget publicerades:
  11 april 2024
  Anslaget arkiveras:
  3 maj 2024
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Digitalt
  Paragrafer:
  69-71, 74-75
  Länk till protokoll eller handling:
  Kallelser och protokoll
  Publiceringsperiod:
  Återstående tid:
  20 dagar
 • Kungörelse bygglov Åraslöv 1:47Ämne:Kungörelse
  Instans:
  Byggnadsnämnden
  Typ av tillkännagivande:
  Kungörelse
  Anslaget publicerades:
  11 april 2024
  Anslaget arkiveras:
  25 april 2024
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Digitalt
  Publiceringsperiod:
  Återstående tid:
  12 dagar

  En ansökan om bygglov för ett enbostadshus med garage har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendet gäller fastigheten Åraslöv 1:47, Nosabyvägen 207. Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område.

  Fastigheten angränsar till fastigheterna Åraslöv S:1 och Åraslöv S:10 som har outredd sakägarkrets. Därför ges här sakägare möjlighet att yttra sig.

  Innan byggnadsnämnden beslutar i ärendet bereds sakägare möjlighet att yttra sig. Eventuella synpunkter ska framföras skriftligen och vara Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 291 80 Kristianstad alternativt kommun@kristianstad.se tillhanda senast 2024-04-25.

  Handlingar i ärendet finns här i anslaget men även hos medborgarcenter, Rådhus Skåne, Stora Torg, Kristianstad, 044-13 50 00. Upplysningar lämnas av medborgarcenter.

   

 • Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskottets protokoll 2024-04-09Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Arbete- och välfärdsnämndens myndighetsutskott
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Anslaget publicerades:
  10 april 2024
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Östra kommunhuset
  Paragrafer:
  §§ 196-197, sekretess §§ 198-226
  Publiceringsperiod:
  Återstående tid:
  19 dagar
 • Kommunfullmäktiges kallelse 2024-04-10Ämne:Kungörelse
  Instans:
  Kommunfullmäktige
  Typ av tillkännagivande:
  Kungörelse
  Anslaget publicerades:
  28 mars 2024
  Anslaget arkiveras:
  22 april 2024
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Digitalt
  Publiceringsperiod:
  Återstående tid:
  9 dagar
 • Tekniska nämndens protokoll 2024-03-27Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Tekniska nämnden
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Anslaget publicerades:
  28 mars 2024
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Digitalt
  Paragrafer:
  §§ 38-55
  Publiceringsperiod:
  Återstående tid:
  6 dagar
 • Arbete och välfärdsnämndens myndighetsutskott 2024-03-27Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Arbete- och välfärdsnämndens myndighetsutskott
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Anslaget publicerades:
  28 mars 2024
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Östra kommunhuset
  Paragrafer:
  §§ 169-170 Sekretess §§ 171-195
  Publiceringsperiod:
  Återstående tid:
  6 dagar
 • Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2024-03-26Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Barn- och utbildningsnämnden
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Anslaget publicerades:
  27 mars 2024
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Digitalt
  Paragrafer:
  18-34
  Länk till protokoll eller handling:
  Kallelser och protokoll
  Publiceringsperiod:
  Återstående tid:
  5 dagar
 • Kommunstyrelsens protokoll 2024-03-20Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Kommunstyrelsen
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Anslaget publicerades:
  27 mars 2024
  Anslaget arkiveras:
  18 april 2024
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Digitalt
  Länk till protokoll eller handling:
  Kallelser och protokoll
  Publiceringsperiod:
  Återstående tid:
  5 dagar
 • Arbete och välfärdsnämndens protokoll 2024-03-26Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Arbete- och välfärdsnämnden
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Anslaget publicerades:
  27 mars 2024
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Östra kommunhuset
  Paragrafer:
  §§ 62-87, sekretess §§ 88-95
  Publiceringsperiod:
  Återstående tid:
  5 dagar
 • Överförmyndarnämndens protokoll 2024-03-26Ämne:Justerat protokoll
  Instans:
  Överförmyndarnämnden
  Typ av tillkännagivande:
  Justerat protokoll
  Anslaget publicerades:
  26 mars 2024
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Digitalt
  Publiceringsperiod:
  Återstående tid:
  4 dagar
 • Flytt av fordon JWC 692Ämne:Kungörelse
  Instans:
  Tekniska nämnden
  Typ av tillkännagivande:
  Kungörelse
  Anslaget publicerades:
  19 mars 2024
  Anslaget arkiveras:
  19 juni 2024
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Rådhus Skåne
  Publiceringsperiod:
  Återstående tid:
  67 dagar

  Flytt av fordon. Kungörelse

  Nedan angivet fordon är flyttat 2024-03-19 med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

  Fordonet har stått uppställt på Widellsgatan, P-Yllan Kristianstads Kommun.

  Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.

  Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2024-06-19, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

  Registreringsnummer

  Fabrikat

  Typ

  Anträffad

  JWC 692

  Volvo S70

  P.B

  Widellsgatan, P-Yllan, Kristianstads kommun

  För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp. Telefon 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Tekniska förvaltningen i Kristianstads kommun på 044-13 50 00 eller via tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

  Ulrica Åkesson

  Enhetschef, tekniska förvaltningen anläggning

 • Flytt av fordon WHZ 305Ämne:Kungörelse
  Instans:
  Tekniska nämnden
  Typ av tillkännagivande:
  Kungörelse
  Anslaget publicerades:
  18 mars 2024
  Anslaget arkiveras:
  18 juli 2024
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Rådhus Skåne
  Publiceringsperiod:
  Återstående tid:
  96 dagar

  Flytt av fordon. Kungörelse.

  Nedan angivet fordon är flyttat 2024-03-18 med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

  Fordonet har stått uppställt på J H Dahlsgatan 7A Kristianstads Kommun.

  Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.

  Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2024-07-18, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

  Registreringsnummer

  Fabrikat

  Typ

  Anträffad

  WHZ 305

  Renault B Clio

  P.B

  J H Dahlsgatan 7A, Kristianstads kommun

  För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp. Telefon 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Tekniska förvaltningen i Kristianstads kommun på 044-13 50 00 eller via tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

  Ulrica Åkesson

  Enhetschef, tekniska förvaltningen anläggning

 • Flytt av fordon UUA 666Ämne:Kungörelse
  Instans:
  Tekniska nämnden
  Typ av tillkännagivande:
  Kungörelse
  Anslaget publicerades:
  23 januari 2024
  Anslaget arkiveras:
  23 april 2024
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Rådhus Skåne
  Publiceringsperiod:
  Återstående tid:
  10 dagar

  Flytt av fordon UUA 666. Kungörelse äganderätt till fordon

  Nedan angivet fordon är flyttat 2024-01-23 med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

  Fordonet har stått uppställt på P-plats Jockums väg 5A Kristianstads Kommun.

  Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.

  Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2024-02-23, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

  Registreringsnummer

  Fabrikat

  Typ

  Anträffad

  UUA 666

  Audi

  P.B

  P-plats Jockums väg 5A, Kristianstads kommun

  För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp. Telefon 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Tekniska förvaltningen i Kristianstads kommun på 044-13 50 00 eller via tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

  Ulrica Åkesson

  Enhetschef, tekniska förvaltningen anläggning

 • Flytt av fordon XYU 409Ämne:Kungörelse
  Instans:
  Tekniska nämnden
  Typ av tillkännagivande:
  Kungörelse
  Anslaget publicerades:
  23 januari 2024
  Anslaget arkiveras:
  23 april 2024
  Förvaringsplats för handlingar/protokoll:
  Rådhus Skåne
  Publiceringsperiod:
  Återstående tid:
  10 dagar

  Flytt av fordon XYU 409. Kungörelse

  Nedan angivet fordon är flyttat 2024-01-23 med stöd av Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF).

  Fordonet har stått uppställt på P-plats Jockums väg 5A Kristianstads Kommun.

  Fordonet är flyttat till Hasanovs Bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp.

  Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen senast 2024-04-23, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

  Registreringsnummer

  Fabrikat

  Typ

  Anträffad

  XYU 409

  Chrysler GR Voyager

  P.B

  P-plats Jockums väg 5A

  För mer information angående hämtning av fordonet kontakta Hasanovs bilskrot, Svetsaregatan 1, 284 33 Perstorp. Telefon 0435-300 03. Vid övriga frågor vänligen kontakta Tekniska förvaltningen i Kristianstads kommun på 044-13 50 00 eller via tekniskaforvaltningen@kristianstad.se.

  Ulrica Åkesson

  Enhetschef, tekniska förvaltningen anläggning

Hur beslut kan överklagas

Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet till förvaltningsrätten, så kallad laglighetsprövning.

Ett beslut överklagas skriftligt och ska skickas direkt till:
Förvaltningsrätten i Malmö
Box 4522
203 20 Malmö.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs här på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.

I överklagandet ska klaganden ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på. Alla omständigheter en klagande vill göra gällande måste anföras inom klagotiden.

Bestämmelserna om laglighetsprövning hittar du i 13 kap. kommunallagen (2017:725).

Bestämmelserna gäller inte om det i annan lag eller författning finns särskilda bestämmelser om överklagande.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?