Tätorten Åhus

Kristianstads kommun startar nu ett arbete kring Åhus framtida utveckling. Detta sker genom att en fördjupad översiktsplan för tätorten Åhus tas fram. Ambitionen är att ta fram tydliga förslag kring hur samhällsutvecklingen i Åhus ska ske på längre sikt.

Tyck till
Just nu pågår ett arbete med att samla in synpunkter för att kunna identifiera vilka utmaningar som området har. För att lämna dina synpunkter kan du göra följande

 1. Under relaterad information hittar du formulär att fylla i. Dessa kan du sedan skicka via e-post till ann-mari.lindberg@kristianstad.se senast den 1 december.
   
 2. Formulären finns även på biblioteket i Åhus, Wellnes studio Åhus samt Åhus träningscenter. Lämna ditt ifyllda formulär i resepktive reception. Synpunkterna samlas sedan in och tas om hand av medarbetare på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Hur ska arbetet gå till?
Arbetet startar med att identifiera problem och utmaningar därefter ska målbilder för framtiden definieras. I detta arbete kommer de som önskar ges möjlighet att diskutera och lyfta fram frågor kring Åhus idag och i framtiden med de som arbetar med projektet på Miljö och Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Processen med att ta fram en fördjupad översiktsplan styrs av plan- och bygglagen och är i princip densamma som för den kommunövergripande översiktsplanen vilket beskrivs på Boverkets hemsida.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.