VLC, Väglednings- och lärcentrum

En mötesplats för utbildning och lärande.

Studie- och yrkesvägledning

Vi erbjuder studie- och yrkesvägledning till alla kommunens vuxna invånare, inklusive elever som studerar på Sfi.

För dig som vill diskutera:

  • utbildning
  • studiefinansiering
  • yrken
  • arbetsmarknad

 

Lärcentrum

Lärcentrum är en studiemiljö för dig som är vuxen och studerar. Du får en personlig inloggning till våra datorer. Kristianstad lärcentrum är medlem i Nitus  

 Du kan komma hit för att:

  • gå på föreläsningar                     
  • tentera
  • grupparbeta                                                                                    
  • bedriva självstudier
  • träffa andra studerande             

                                                          

Projekt CIVET

Counselling Immigrants in Vocational Education and Training (CIVET) är ett projekt som avslutades 2013-09-30 där målet var att förbättra undervisningen av invandrarelever som går yrkesutbildningar. För att ta del av projektets resultat och de lärdomar vi dragit av det kan du läsa mer om projektet på http://civet-project.tk.
Vår kontaktperson är Susanne Bergman (044-13 67 46).

Aktuellt

Informationsmöten yrkesutbildningar
29/4 och 13/5 kl 13

Drop in kl 15-17.30 har stängt 22/4. Öppet 13-15

Studieverkstad - stöd för dig som behöver allmän hjälp med dina studier, frågor om studieteknik etc.
Öppet fredagar 9-12

Lärlingsutbildning
Informationsmöten
våren 2014:
30/4, 21/5 och 18/6
kl 13-15, du behöver inte föranmäla dig.

Nya yrkesutbildningar
Mer information

är öppen till den 16 september. Provet skrivs 26 oktober.

Kontakta oss

VLC
Lasarettsboulev. 2E
291 33 KRISTIANSTAD
tfn: 044-13 60 80
fax: 044-10 93 60
vlc@kristianstad.se