VLC, Väglednings- och lärcentrum

En mötesplats för utbildning och lärande.

Renovering på VLC.

Vi ska få nya, fina lokaler. Detta kommer tyvärr att innebära en del begränsningar i vår service och tillgänglighet under hösten.

Vägledningscentrum har öppet som vanligt

Lärcentret stängs fr.o.m. den 9/6 tills renoveringen är klar någon gång i november. Mer info om vad detta innebär för verksamheten i lärcentret hittar du här.

Studie- och yrkesvägledning

Vi erbjuder studie- och yrkesvägledning till alla kommunens vuxna invånare, inklusive elever som studerar på Sfi.

För dig som vill diskutera:

  • utbildning
  • studiefinansiering
  • yrken
  • arbetsmarknad

 

Lärcentrum

Lärcentrum är en studiemiljö för dig som är vuxen och studerar. Du får en personlig inloggning till våra datorer. Kristianstad lärcentrum är medlem i Nitus  

 Du kan komma hit för att:

  • gå på föreläsningar                     
  • tentera
  • grupparbeta                                                                                    
  • bedriva självstudier
  • träffa andra studerande             

                                                          Nitus kvalitetsmärke 2014

Projekt CIVET

Counselling Immigrants in Vocational Education and Training (CIVET) är ett projekt som avslutades 2013-09-30 där målet var att förbättra undervisningen av invandrarelever som går yrkesutbildningar. För att ta del av projektets resultat och de lärdomar vi dragit av det kan du läsa mer om projektet på http://civet-project.tk.
Vår kontaktperson är Susanne Bergman (044-13 67 46).

Aktuellt

Drop in stängd tisdagen 28 oktober
Personalen är på utbildning

Ny lärlingsutbildning Vård och omsorg
Mer information ges på informationsmötet den 12 november
kl 14, VLC 3 vån

Kontakta oss

VLC
Lasarettsboulev. 2E
291 33 KRISTIANSTAD
tfn: 044-13 60 80
fax: 044-10 93 60
vlc@kristianstad.se