Tåg & Buss

Med Pågatåg och Öresundståg finns högklassiga direkta järnvägsförbindelser med Köpenhamn, Kastrup, Malmö, Lund, Helsingborg, Hässleholm och Karlskrona.

Stadsbussar avgår från Kristianstads C och trafikerar centralorten, Norra Åsum, Skånes Viby, Öllsjö och Vä. Genom Regionbussar finns också regelbundna kommunikationer med Malmö, Lund, Helsingborg, Hässleholm, Ängelholm, Ystad, Simrishamn, Bromölla, Knislinge, Broby, Osby, Älmhult m fl.

Kristianstads kommun har genom C4 Teknik ansvar som väghållare för de kommunala gatorna och vägarna. Skånetrafiken är som Trafikhuvudman ansvarig för kollektivtrafiken i Skåne och ansvarig för drift, städning och skötsel av hållplatserna.