Elevhälsans medicinska insats/Patientsäkerhet/Kvalitetssäkring/Utredning av avvikelser/Klagomål

Klagomål

Patienter eller anhöriga har alltid möjlighet att framföra synpunkter på vård och behandling. Genom att göra det bidrar de också till en ökad säkerhet och kvalitet. 

Patienter eller anhöriga som anser att den vård eller behandling som utförts varit felaktig ska i första hand vända sig till berörd skolsköterska eller skolläkare.
I andra hand kan de vända sig till verksamhetschefen för Elevhälsans medicinska insats i Kristianstad  kommun. Hänvisning kan då göras till Synpunkten, kommunens synpunktshantering och klagomålet går då till verksamhetschefen. Var god se länken till höger.
Patienter och anhöriga kan även vända sig till Patientnämnden eller till Inspektionen för vård och omsorg.

Om patienter skadas inom Elevhälsans medicinska insats kan de ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen.

Avsnittet indelas i:
- Patientnämnden
- Inspektionen för vård och omsorg
Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 29 juni 2015