Elevhälsans medicinska insats/Hälsoproblem/Somatik/Magsmärta

Magsmärta

Magsmärtor kan bero på många olika orsaker, dels somatiska men även psykosociala.

Långvarig psykosocial belastning leder till långvarig stress vilket i sin tur kan medföra olika slags besvär där magsmärtor kan vara en del. Det är viktigt att urskilja om smärtorna är akut uppkomna eller av långvarig karaktär, genom noggrann anamnes och status när elev söker sig till skolsköterskan. Det kan vara aktuellt med remiss till annan instans inom hälso- och sjukvården. Verkar det vara frågan om skolrelaterade problem kan det bli aktuellt med bedömning hos skolläkaren.

För mer information se länkar till höger.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 6 maj 2015

Länkar