Söderportgymnasiet/Om skolan/Föreningen Gamla Kristianstadselever

Föreningen Gamla Kristianstadselever

Föreningen är öppen för alla före detta elever samt nu eller tidigare verksamma lärare vid:

• Högre allmänna läroverket, numera Söderportgymnasiet
• Kommunala flickskolan
• Handelsgymnasiet
• Praktiska realskolan
• Österänggymnasiet

Föreningens syfte är att verka för samhörigheten mellan före detta elever i Kristianstad och att underlätta kontakten mellan skolorna och deras före detta elever.

Föreningen organiserar två återvändardagar per år, en i juli i samband med Kristianstadsdagarna och en i december som även innehåller årsmötet.
Vid dessa tillfällen bjuds det på framträdanden av uppmärksammade f.d. elever eller lärare.

Gamla Kristianstadselevers erbjuder dig som planerar eller genomför ett arbete om Kristianstad – förr eller nu – eller om någon intressant händelse och gärna inom skolvärlden möjligheten att ansöka om ett ekonomiskt bidrag till arbetet.

Medlemsavgiften är 50 kr per år och ni kan anmäla er som medlemmar till någon i styrelsen. Ta gärna tillfället i akt och fira era studentjubileum i samband med dessa träffar. Vi hjälper gärna till med organisationen!

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 17 november 2015

Länkar