Synpunkter och inflytande

Här finns ett antal olika vägar där du kan framföra dina synpunkter och komma med förslag.

Om du vill lämna beröm, förslag eller klagomål på den kommunala verksamheten gör du det via Synpunkten Kristianstad.

Har du ett konkret förslag som du vill att politikerna ska ta ställning till kan du skriva ett Medborgarförslag till fullmäktige.

Rör det sig om direkta fel på gator, vägar, vatten, avlopp och annat som hanteras av tekniska förvaltningen C4 teknik finns telefonnummer och information om detta under rubriken Felanmälan.
Är du hyresgäst i kommunal fastighet, hittar du information under rubriken Teknikservice, hyresgäst.

Om du vill framföra klagomål mot utbildningen ska du göra det enligt en rutin som finns här.

Frågor kan du skicka in via Kontakt som finns högst upp på alla sidor.

Här presenteras också resultat från de medborgarenkäter som genom Statistiska Centralbyrån genomförs vartannat år.

Protokollen från byastämmorna, där invånarna i olika orter mött kommunens politiker, finns också publicerade här.