Sammanträdeskalender 2017

Här presenteras de planerade sammanträdesdagarna för nämnder och styrelser månad för månad. Ändringar och kompletteringar kan göras under året.

januari februari mars
april maj juni
juli

augusti

september
oktober november december

 

Januari månads möten
Nämnddatumtid

Kommunfullmäktige

17

13.00

Kommunstyrelsen 25 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsmöten: 11, 18


Informationsmöte: 11

10.00


13.30

Kommunstyrelsens personalutskott 30 09.30
Arbete och välfärdsnämnden 26 13.00
Barn- och utbildningsnämnden --- ---
Barn- och utbildningsnämnden AU

31

08.30

Byggnadsnämnden 31 08.00
Kultur- och fritidsnämnden --- ---
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 26 Heldag 
Omsorgsnämnden --- --- 
Tekniska nämnden 26 13.00
Valnämnden

---

---

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd --- --- 

 

Februari månads möten
Nämnddatumtid

Kommunfullmäktige

Inställt p.g.a. få ärenden ---
Kommunstyrelsen 15 09.00

Kommunstyrelsens

arbetsutskott

Beslutsmötw: 8


Informationsmöte: 1

10.00


9.00

Kommunstyrelsens personalutskott --- ---
Arbete och välfärdsnämnden --- ---
Barn- och utbildningsnämnden 7 14.00 
Barn- och utbildningsnämnden AU

28

08.30 

Byggnadsnämnden 28 13.00
Kultur- och fritidsnämnden 2 13.00
Miljö- och hälsoskyddsnämnden --- ---
Omsorgsnämnden 9 13.00
Tekniska nämnden 23 13.00
Valnämnden

---

--- 
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd --- --- 

 

Mars månads möten
Nämnddatumtid

Kommunfullmäktige

14

13.00 

Kommunstyrelsen 22 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsmöten: 8, 15

Informationsmöte: 1

                              29

10.00


10.00

13.00

Kommunstyrelsens personalutskott 09.30 
Arbete och välfärdsnämnden 2 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 7 14.00 
Barn- och utbildningsnämnden AU

28

08.30

Byggnadsnämnden 28  13.00
Kultur- och fritidsnämnden 16 09.00
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 9 13.30 
Omsorgsnämnden 16 13.00
Tekniska nämnden 23 09.00
Valnämnden    
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 8 13.30 

 

April månads möten
Nämnddatumtid

Kommunfullmäktige

18

13.00 

Kommunstyrelsen 26 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsmöten: 5, 19

10.00
Kommunstyrelsens personalutskott 3 09.30 
Arbete och välfärdsnämnden

27

13.30 
Barn- och utbildningsnämnden 4 14.00
Barn- och utbildningsnämnden AU

27

08.30 

Byggnadsnämnden 25 13.00 
Kultur- och fritidsnämnden 18 13.00
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 6 13.30
Omsorgsnämnden 20 13.00
Tekniska nämnden 27 13.00
Valnämnden --- --- 
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd ---  --- 

 

Maj månads möten
Nämnddatumtid

Kommunfullmäktige

16

13.00

Kommunstyrelsen 24 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsmöten: 10, 17


Informationsmöte: 3, 31

10.00

10.00
Kommunstyrelsens personalutskott

2

29

09.30

09.30

Arbete och välfärdsnämnden 24 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 2 14.00
Barn- och utbildningsnämnden AU

30

08.30

Byggnadsnämnden 30 Heldag
Kultur- och fritidsnämnden --- ---
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 11 Heldag
Omsorgsnämnden 18 13.00
Tekniska nämnden --- ---
Valnämnden --- --- 
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd ---  --- 

 

Juni månads möten
Nämnddatumtid

Kommunfullmäktige

13

13.00

Kommunstyrelsen 21 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsmöten: 7, 14

10.00

Kommunstyrelsens personalutskott --- ---
Arbete och välfärdsnämnden 29 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 8 Heldag
Barn- och utbildningsnämnden AU

27

08.30

Byggnadsnämnden 27 13.00 
Kultur- och fritidsnämnden 8 13.00 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 15 13.30
Omsorgsnämnden

15

13.00
Tekniska nämnden

1

29

09.00

13.00

Valnämnden

---

--- 
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 14 13.30 

 

Juli månads möten

Nämnddatumtid
 

 

 

 

Augusti månads möten
Nämnddatumtid

Kommunfullmäktige

---

--- 

Kommunstyrelsen

30

09.00

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsmöte: 23

Informationsmöte: 23

10.00

13.30

Kommunstyrelsens personalutskott --- --- 
Arbete och välfärdsnämnden 31 13.00
Barn- och utbildningsnämnden --- ---
Barn- och utbildningsnämnden AU

29

08.30

Byggnadsnämnden 29 13.00 
Kultur- och fritidsnämnden ---  ---
Miljö- och hälsoskyddsnämnden --- ---
Omsorgsnämnden 24 13.00
Tekniska nämnden 24 13.00
Valnämnden

--- 

---

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd ---  --- 

 

September månads möten
Nämnddatumtid

Kommunfullmäktige

20

13.00

Kommunstyrelsen 27 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsmöten: 13, 19
Informationsmöte: 6

10.00

10.00

Kommunstyrelsens personalutskott 4 09.30 
Arbete och välfärdsnämnden 28 13.00 
Barn- och utbildningsnämnden 5 14.00 
Barn- och utbildningsnämnden AU

26

08.30

Byggnadsnämnden 26 Heldag
Kultur- och fritidsnämnden 7 13.00 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 7 13.30 
Omsorgsnämnden 21 13.00
Tekniska nämnden 28 13.00
Valnämnden --- --- 
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd ---  --- 

 

Oktober månads möten
Nämnddatumtid

Kommunfullmäktige

17

13.00

Kommunstyrelsen 25 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsmöten: 11, 18 


Informationsmöte: 4

10.00


10.00

Kommunstyrelsens personalutskott 2 09.30 
Arbete och välfärdsnämnden 26 13.00 
Barn- och utbildningsnämnden 3 14.00
Barn- och utbildningsnämnden AU

31

08.30 

Byggnadsnämnden 31 13.00
Kultur- och fritidsnämnden 26 13.00
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

5

Heldag

Omsorgsnämnden

19

Heldag 

Tekniska nämnden

26

Heldag

Valnämnden --- ---
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

18

13.30

 

November månads möten
Nämnddatumtid

Kommunfullmäktige

21

09.00

(Budget)

Kommunstyrelsen 22 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsmöten: 8, 15


Informationsmöte: 1, 29

10.00


10.00

Kommunstyrelsens 
personalutskott
6 09.30
Arbete och välfärdsnämnden 30 13.00
Barn- och utbildningsnämnden 7 14.00
Barn- och utbildningsnämnden AU

28

 08.30

Byggnadsnämnden 28 13.00 
Kultur- och fritidsnämnden --- --- 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 9 13.30
Omsorgsnämnden 16 13.00
Tekniska nämnden 23 13.00
Valnämnden --- --- 
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd ---  --- 

 

December månads möten
Nämnddatumtid

Kommunfullmäktige

12

13.00

Kommunstyrelsen 20 09.00
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsmöten:6, 13

Informationsmöte: 6 

10.00


13.30

Kommunstyrelsens personalutskott 4 09.30
Arbete och välfärdsnämnden 14 13.00 
Barn- och utbildningsnämnden 5 Heldag
Barn- och utbildningsnämnden AU

19

 08.30

Byggnadsnämnden ---  --- 
Kultur- och fritidsnämnden 7 13.00 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 14 13.30
Omsorgsnämnden 14 13.00
Tekniska nämnden 21 13.00
Valnämnden ---  ---
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 13 13.30