Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Man skulle kunna kalla det kommunens "riksdag". I Kristianstad består fullmäktige av 71 folkvalda ledamöter.

Det är kommunfullmäktige som anger mål och riktlinjer för hela kommunens verksamhet. Fullmäktige sammanträder i regel tredje tisdagen i varje månad kl. 13:00 utom under sommarmånaderna.

Sammanträdeskalendern

Kom till ett fullmäktigemöte

Sammanträdena är offentliga och alla intresserade är välkomna att lyssna till debatterna. Mötena hålls i sessionssalen i Rådhus Skåne, Kristianstad. Sammanträdet direktsänds även här på webben och efter mötet publiceras sammanfattande texter. Genvägar dit hittar du i menyn till vänster.

Ta del av handlingarna

Aktuella ärenden i kommunfullmäktige hittar du under länken "Kallelser och protokoll" till vänster. Har du frågor kan du kontakta vårt kansli på telefon 044 - 13 51 15 eller via e-post kommunledningskontoret@kristianstad.se.

Kontakta en politiker

Om du vill skicka e-post till en ledamot i kommunfullmäktige kan du hitta e-postadresser till alla politiker genom tjänsten "sök politiker" i menyn till vänster. Du kan också skicka e-post till fullmäktiges politiker på adressen kommunledningskontoret@kristianstad.se. Observera att ditt e-postbrev och eventuella bilagor betraktas som allmän handling och kommer att registreras. Det innebär att vem som helst har rätt att läsa det du har skickat.

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 2015-2018

Namn: Parti: Uppdrag:
Anna-Kerstin Larsson
Liberalerna Ordförande
Bo Silverbern
Moderaterna 1:e vice ordförande
Roland Sandelin
Socialdemokraterna 2:e vice ordförande
Katarina Honoré
Socialdemokraterna Ledamot
Malin Emilson
Socialdemokraterna Ledamot
Mahmood Nareman
Socialdemokraterna Ledamot
Maria Nilsson
Socialdemokraterna Ledamot
Therese Sturesson
Socialdemokraterna Ledamot
Qazim Hasanaj
Socialdemokraterna Ledamot
Marianne Eriksson
Socialdemokraterna Ledamot
Emma Bruce
Socialdemokraterna Ledamot
Fredrik Winberg
Socialdemokraterna Ledamot
Bo Kron
Socialdemokraterna Ledamot
Dan Berger
Socialdemokraterna Ledamot
Gunilla Björck
Socialdemokraterna Ledamot
Jessi Norén
Socialdemokraterna Ledamot
Johan Kronbäck
Socialdemokraterna Ledamot
Heléne Fritzon
Socialdemokraterna Ledamot
Jan Carlsson
Socialdemokraterna Ledamot
Thord Bagan
Socialdemokraterna Ledamot
Niclas Nilsson
Sverigedemokraterna Ledamot
Sven-Ove Reimers
Sverigedemokraterna Ledamot
Jens Andersson
Sverigedemokraterna Ledamot
Jonny Håkansson
Sverigedemokraterna Ledamot
Sven-Åke Hannevind
Sverigedemokraterna Ledamot
Ruzica Stanojevic
Vänsterpartiet Ledamot
Jan Olsson
Åhuspartiet Ledamot
Yvonne Svensson
Sverigedemokraterna Ledamot
Birgitta Nydahl Lööv
Vänsterpartiet Ledamot
Anders Stone
Sverigedemokraterna Ledamot
Andreas Lekandersson
Sverigedemokraterna Ledamot
Ulrika Tollgren
Socialdemokraterna Ledamot
Anders Nilsson
Sverigedemokraterna Ledamot
Anita Reimers
Sverigedemokraterna Ledamot
Björn Söder
Sverigedemokraterna Ledamot
Carl-Henrik Nilsson
Sverigedemokraterna Ledamot
Annelie Fälth Simonsson
Sverigedemokraterna Ledamot
Björn Nordeman
Sverigedemokraterna Ledamot
Birgitta Book
Socialdemokraterna Ledamot
Ida Nilsson
Miljöpartiet Ledamot
Kalle Heise
Miljöpartiet Ledamot
Elisabeth Jörgensen
Miljöpartiet Ledamot
Ellena Dellios Vukic
Liberalerna Ledamot
Caroline Hedenström
Moderaterna Ledamot
Sven Nilsson
Centerpartiet Ledamot
Ulf Persson
Centerpartiet Ledamot
Bengt Mohlin
Moderaterna Ledamot
Carl-Henrik Henriz
Miljöpartiet Ledamot
Lisbeth Thorsson
Liberalerna Ledamot
Pierre Månsson
Liberalerna Ledamot
Jonas Fasth
Liberalerna Ledamot
Kamilla Danielsson
Liberalerna Ledamot
Christina Borglund
Kristdemokraterna Ledamot
Gösta Rickardsson
Liberalerna Ledamot
Radovan Javurek
Liberalerna Ledamot
Sten Hermansson
Liberalerna Ledamot
Qalinle Dayib
Centerpartiet Ledamot
Peter Johansson
Moderaterna Ledamot
Stefan Haskå
Moderaterna Ledamot
Katharina Weber
Centerpartiet Ledamot
Jörgen Johnsson
Liberalerna Ledamot
Anders Svensson
Socialdemokraterna Ledamot
Anders Tell
Socialdemokraterna Ledamot
Sylvia Olander
Moderaterna Ledamot
Agneta Wandefors-Hörström
Socialdemokraterna Ledamot
Lena Ohlsson
Moderaterna Ledamot
Göran Montan
Moderaterna Ledamot
Ewa Wemby
Moderaterna Ledamot
Ludvig Ceimertz
Moderaterna Ledamot
Lena Holst
Centerpartiet Ledamot
Magnus Carlsson
Moderaterna Ledamot
Davor Vuleta
Moderaterna Ersättare
Sonny Modig
Liberalerna Ersättare
Lars Petersson
Centerpartiet Ersättare
Ola Forslin
Liberalerna Ersättare
Magnus Åkesson
Liberalerna Ersättare
Peter Rosengren
Centerpartiet Ersättare
Jimmy Gudmundson
Sverigedemokraterna Ersättare
Ingrid Bromander
Vänsterpartiet Ersättare
Lars Olsson
Socialdemokraterna Ersättare
Britt-Marie Angergård
Moderaterna Ersättare
Nils-Arne Bidsell
Liberalerna Ersättare
Lars-Göran Sandréus
Moderaterna Ersättare
Elisabeth Disley
Liberalerna Ersättare
Jan Svensson
Kristdemokraterna Ersättare
Tommy Carlsson
Socialdemokraterna Ersättare
Olle Sjöholm
Sverigedemokraterna Ersättare
Anne-Marie Wågström
Socialdemokraterna Ersättare
Linda Pettersson
Miljöpartiet Ersättare
Ewa Jakobsen
Moderaterna Ersättare
Roland Offrell
Miljöpartiet Ersättare
Karl Gemfeldt
Centerpartiet Ersättare
Martin Lovén
Socialdemokraterna Ersättare
Emelie Nyberg
Moderaterna Ersättare
Patric Hansson
Socialdemokraterna Ersättare
Tommy Nilsson
Socialdemokraterna Ersättare
Shrouq Alarini
Socialdemokraterna Ersättare
Jens Nordwander
Socialdemokraterna Ersättare
Catarina Palmblad
Socialdemokraterna Ersättare
Monica Roos
Moderaterna Ersättare
Lena Fantenberg
Socialdemokraterna Ersättare
Leif Sivtoft
Socialdemokraterna Ersättare
Ulf Börkell
Sverigedemokraterna Ersättare
Niclas Lauden
Sverigedemokraterna Ersättare
Jan Nordström
Vänsterpartiet Ersättare
Åke Hultqvist
Åhuspartiet Ersättare
Kjell-Erik Ståhl
Åhuspartiet Ersättare
Inga Rosén
Sverigedemokraterna Ersättare
Mattias Svensson
Kristdemokraterna Ersättare
Ann-Catrin Arvidsson
Socialdemokraterna Ersättare
Lena Lekandersson
Sverigedemokraterna Ersättare
Jerry Astrén
Sverigedemokraterna Ersättare