Styrelser och nämnder

Kommunens politiska organisation består av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och ett antal facknämnder. Vilka styrelser och nämnder som finns framgår av organisationsplanen.

Det är fullmäktige som beslutar om antalet politiker i varje nämnd och om vilka som ska vara ordförande och vice ordförande (kallas också presidium). Övriga platser i nämnderna fördelas mellan partierna efter valresultatet.

Tre partier samarbetar

Efter valet 2014 har en blockövergripande överenskommelse om samverkan slutits mellan de tre partierna Socialdemokraterna, Folkpartiet liberalerna och Centerpartiet, som bildar gemensam majoritet.  

Valåret 2014 tillträder det nyvalda kommunfullmäktige, en ny valberedning och den nya kommunstyrelsen i november. Övriga nämnder byts efter årsskiftet.

Mandatfördelningen 2014-2018

Socialdemokraterna 23                           
Sverigedemokraterna 14
Moderata samlingspartiet 11
Liberalerna 10
Centerpartiet  5
Miljöpartiet de gröna  4
Vänsterpartiet  2
Kristdemokraterna  1
Åhuspartiet  1
TOTALT 71

 

Till höger hittar du länkar till de politiska partierna.