I kommunarkivet förvaras handlingarna

I Kommunarkivet finns handlingar från Kristianstads kommuns alla förvaltningar. Här förvaras också Kristianstads stads arkiv från 1863 och material från alla de kommuner som slogs samman till Kristianstads kommun 1974. Äldre handlingar finns vid Landsarkivet i Lund.

Vi arbetar för att så många som möjligt kan ta del av den rika kulturskatt som finns i arkivet och vi hjälper dig som vill ha ut information.

Vi bevarar gemensamma minnen

Bild från Kommunarkivets samlingar

Släktforskare kan hitta handlingar från barnavårdsnämnden om faderskapsärenden. Det finns också handlingar från fattigvårdsstyrelsen som handlar om barn som placerades i fosterhem eller äldre som placerats på ålderdomshem.

Du som är intresserad av en särskild byggnad eller en ort i vår kommun kan du hitta ritningar och kartor från en svunnen tid. Vi har även klassfotografier, noter, sånghäften och mycket mer.

Naturligtvis finns även handlingar som inte är särskilt gamla till exempel beslut som fattas av vår kommunala förvaltning i nutid.

Betyg

En av de vanligaste frågorna till kommunarkivet är att man vill ha en kopia av sitt betyg från skolan.

Här kan du begära ut en betygskopia

Välkommen till oss

Skolor, föreningar och studiecirklar är välkomna hit för visning av arkivet. Det finns ett besöksrum med flera forskarplatser. Vi lämnar ut kopior av materialet i pappersformat eller elektroniskt. Kontaktuppgifter hittar du till höger på sidan.

Offentliga handlingar

Handlingarna som finns i arkivet är i de flesta fall allmänna offentliga handlingar, vilket innebär att alla får ta del av dem. Undantag finns som hamnar under bland annat sekretesslagen.

Bild från Kommunarkivets samlingar

Kontakta i första hand medborgarcenter på telefon 044-13 50 00 eller kommun@kristianstad.se

Kontakta oss

placeholder

Besök oss
Västra Storgatan 12

Driftinformation
Underhåll, avbrott m.m.

Kontakta kommunen

Kontakta arkivet

Arkivarie Signhild Sköld
Mejla oss

044-13 53 10
0733-13 53 10

Besök efter överenskommelse. Ring eller mejla oss inför ditt besök.

Besöksadress:
Östra kommunhuset
JA Hedlunds väg 17
Se karta

 

Länkar