Vi arbetar med lantmäterifrågor

Telefontider för säkrast kontakt med lantmäterimyndigheten är måndag–fredag 10.00–12.00, telefon 044-13 29 00.

E-post: lantmateri@kristianstad.se

Vi finns i Rådhus Skåne med ingång från Stora Torg. Om ni önskar träffa någon på lantmäterimyndigheten rekommenderar vi att ni ringer under telefontiden och bokar tid för ett möte.

Kontaktpersoner
NamnArbetsområdenE-post
Maritha Carlsson
Lantmätare
Fastighetsbildning e-post

Håkan Lindén

Lantmäteriingenjör

Fastighetsregister,

fastighetsförteckningar, planregister, registerkarta

e-post
Anette Merkel
Lantmäteriingenjör
Fastighetsregister, fastighetsförteckningar, namn- och adressfrågor, planregister, registerkarta e-post

Jens Nilsson

Lantmätare

Fastighetsbildning e-post
Kristoffer Persson Lilja
Lantmätare
Fastighetsbildning
e-post

Lina Persson

Lantmätare

Fastighetsbildning e-post
Linda Stenkilsson
Lantmäterichef

Fastighetsbildning

e-post

David Svantesson

Lantmätare

Fastighetsbildning

e-post