Vi arbetar med lantmäterifrågor

Kontaktpersoner
NamnArbetsområdenTelefonE-post
Maritha Carlsson
Lantmätare
Fastighetsbildning 044-13 59 74 e-post

Patrik Larsson

Lantmätare

Fastighetsbildning

044-13 60 42 e-post

Håkan Lindén

Lantmäteriingenjör

Fastighetsregister,

fastighetsförteckningar, planregister, registerkarta

044-13 54 19 e-post

Jonas Lundgren
Lantmätare

Fastighetsbildning

044-13 59 38 e-post

Monica Lundström
Lantmäteriingenjör

Expedition

Namn- och adressändring,
fastighetsbildning, Lantmäterimyndigheten

044-13 53 18 e-post
Kristoffer Persson Lilja
Lantmätare
Fastighetsbildning
044-13 54 15 e-post
Linda Stenkilsson
Lantmäterichef

Fastighetsbildning

044-13 62 08 e-post

David Svantesson

Lantmätare

Fastighetsbildning

044-13 57 87 e-post