Geografisk information

Med geografisk information menas uppgifter som hör till en plats. Exempelvis uppgifter om fastigheter, byggnader, vägar, vatten- och avloppsledningar m.m.

Informationen kan illustreras med hjälp av kartor.

GIS

GIS står för Geografiskt InformationsSystem och avser datorsystem för hantering av lägesbunden information.

I ett GIS kan man kombinera information av olika slag och från olika källor. Informationen kan utgöras av kartor, bilder, databasinformation, textdokument m.m. Kartorna är ofta lagerindelade.

Med ett GIS kan informationen visualiseras och göras förståelig. Man använder ett GIS för att ställa frågor mot information, planera och göra rumsliga analyser.

Ett GIS kan exempelvis användas för att:

  • hitta en lämplig plats för att bygga ett daghem
  • visa bästa körväg för ett utryckningsfordon
  • förutspå utbredningen av en förorening vid ett miljöfarligt utsläpp eller en olycka

 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen


Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med GIS i egen och andra förvaltningars verksamhet. Web-GIS används alltmer för att publicera och visualisera information.

 

 
Nätverksanalys

 

Kontaktpersoner
Annelie Göransson, GIS-ingenjör, 044-13 59 00