Kartor och geografisk information

Karta och ortofoto över del av Åhus hamn

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har kartdatabaser för såväl småskaliga som storskaliga kartor, vilka omfattar bl.a. primärkarta, översiktskarta med adresser samt ortofoton. Databaserna uppdateras kontinuerligt.

Med kartdatabaserna som underlag kan följdprodukter samt analyser och presentationer av geografisk information framställas.

Produkter kan levereras som vektor- eller rastergrafik för tryck, utritning eller internetpublicering.

Kontinuerlig nyttjanderätt till kommunens kartdatabaser tecknas i MBK-avtal med en årlig avgift. Tillfällig nyttjanderätt i kommersiellt syfte regleras i separata avtal per projekt.


Kontaktperson
Per Arvidsson, Avdelningschef, 044-13 53 19