Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

 Vy över Kristianstad från Naturum

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har kommuninvånarnas uppdrag att möjliggöra en positiv samhällsutveckling. Genom planering av framtida bebyggelse, bygglov, lantmäteri-verksamhet, geografisk information, miljötillsyn, livsmedelskontroll och miljöstrategiskt arbete ser vi till att Kristianstad kan fortsätta att växa på ett hållbart sätt.

Förvaltningen sköter ärenden inom miljö- och hälsoskyddsnämndens och byggnadsnämndens ansvarsområden och fungerar som kommunkoncernens resurs för fysisk planering och miljöstrategiska frågor. Uppdraget innebär att förvaltningen har det samlade ansvaret för att planera vårt fysiska samhälle och för att ge tillstånd och bedriva tillsyn för att säkerställa att verksamheter bedrivs på ett sätt som möjliggör en hållbar utveckling. Det handlar till exempel om bygglovsansökningar, miljötillstånd och detaljplaner. Förvaltningen har också hand om geografisk information och lantmäteri, samt alkohol- och serveringstillstånd och livsmedelstillstånd.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ligger i framkant vad gäller planering, teknik och kompetens. Vi är cirka 70 professionella medarbetare som arbetar i nära samverkan mellan olika verksamhetsområden där kundfokus, utveckling och helhetssyn är nyckelbegrepp. Förvaltningschef är Tommy Danielsson.

Kontakta oss i första hand via Medborgarcenter


Besöksadress

Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Stora Torg


Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon 044-13 50 00
Fax 044-10 29 49

Postadress
Kristianstads kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
291 80 Kristianstad

Postlåda
Via ingången från Stora Torg, Västra Storgatan 12

E-post
kommun@kristianstad.se