Myndighetsenheten

Bild på personal från Myndighetsenheten

På denna sida hittar du ansvarsområde och kontaktuppgifter till medarbetarna på Myndighetsenheten.

Myndighetsenheten består numera även av det Förebyggande arbetet och avgiftshandläggarna.

Myndighetsenheten består av en myndighetschef och 3 enheter. För varje enhet är 1 enhetschefen ansvarig.

Myndighetschef: Lotta Lindberg
E-post: lotta.lindberg@kristianstad.se
Tfn: 044-13 57 67
Fax: 044-12 54 91
Besöksadress:

Östra kommunhuset

J A Hedlundsväg 17

Postadress:

Omsorgsförvaltningen

291 80 Kristianstad

Enhet 1

Arbetar förebyggande; Mötesplatserna, syn- och hörsel, uppsökande verksamhet, anhörigsamordnare och det sociala innehållet.

Enhet 2

Jobbar med bostadsanpassning och avgifter, samt bedömer insatser till personer under 65 år med stöd av socialtjänstlagen (SoL) och lagen om särskilt stöd och service (LSS).

Enhet 3

Handlägger ärenden enligt SoL för personer över 65 år. Ansvarar även för biståndshandläggare för vårdplaneringar på sjukhus. De ansvarar även för anvisningar till korttidsboende och vård- och omsorgsboende.

Befattning Namn och E-post Tfn Besöksadress

 

Enhet 1

Förebyggande arbete
Enhetschef: Niklas Lindqvist
E-post
044-13 20 40

Östra kommunhuset

J A Hedlundsväg 17

Projektledare/

arbetsterapeut

Ann-Christine Albinsson

E-post

044-13 64 74,
0733-13 97 12

Östra kommunhuset

J A Hedlundsväg 17
291 33 Kristianstad

Uppsökande verksamhet
(Vilande verksamhet)

Maria Nilsson tjl 

Frivilligsamordnare

Johanna Svensson 

E-post

044-13 56 68

Riksens ständer

Vendesgatan 3

291 53 Kristianstad

       

Enhet 2

Enhetschef:

Gertrud Eklund, vik

E-post

044-13 57 35

Östra kommunhuset

J A Hedlundsväg 17

Bostadsanpassning      
Telefontid: måndag, tisdag, torsdag kl. 08.00-09.30 onsdag, fredag kl. 08.00-09.00
Handläggare Gunilla Fransson
E-post
044-13 57 49

Östra kommunhuset

J A Hedlundsväg 17

Handläggare Gabrielle Giljarås-Månsson
E-post
044-13 54 53 J A Hedlundsväg 17
Avgiftshandläggare      
Telefontid: måndag - fredag kl. 10.00-11.30
Planeringssekreterare

Egon Brodin

E-post

044-13 68 10

Östra kommunhuset

J A Hedlundsväg 17

Avgiftsassistent

Helene Berndtsson

E-post

044-13 68 31 J A Hedlundsväg 17
Avgiftsassistent

Carina Björkqvist

E-post

044-13 68 09 J A Hedlundsväg 17
Avgiftsassistent

Birgitta Almqvist

E-post

044-13 68 13 J A Hedlundsväg 17
Avgiftsassistent

Marie Axelsson

E-post

044-13 56 40 J A Hedlundsväg 17
Avgiftsassistent

Helena Wiberg

E-post

044-13 68 43 J A Hedlundsväg 17
Biståndshandläggare för personer under 65 år   
Telefontid: måndag, tisdag, torsdag kl. 08.00-09.30 onsdag, fredag kl. 08.00-09.00
LSS/Personlig assistans

Berit Johansson

E-post

044-13 57 36

Östra kommunhuset

J A Hedlundsväg 17

SoL/LSS/Boendestöd Bo Thorbjörnsson
E-post
044-13 57 66 J A Hedlundsväg 17
LSS Caroline Bagewitz Greén, tjl
E-post

Alexander Bruneby, vik
E-post 

044-13 57 45 J A Hedlundsväg 17
SoL/LSS Annelie Sköld
E-post
044-13 57 61 J A Hedlundsväg 17
SoL/LSS/Boendestöd Therese Carlsson
E-post
044-13 57 71 J A Hedlundsväg 17
LSS/Personlig assistans Gertrud Eklund
E-post
044-13 67 84 J A Hedlundsväg 17
SoL/LSS/Boendestöd

Joakim Lundgren

E-post

044-13 52 93 J A Hedlundsväg 17
SoL

Emma Palm
E-post

044-13 64 79  

 

Enhet 3

Enhetschef:

Åsa Gunnarsson
E-post

044-13 57 47

Östra kommunhuset

J A Hedlundsväg 17

Boendeprioriterare
Boendeprioriterare

Veronica Johansson
E-post

044-13 62 82

Östra kommunhuset

J A Hedlundsväg 17

 

Vårdplaneringsteam
Vårdplanerare

Lillian Albèr
E-post

0733-13 58 65 J A Hedlundsväg 17
Vårdplanerare

Annastina Jensen Engh
E-post

044-13 62 51 J A Hedlundsväg 17
Biståndshandläggare

Annette Lindström, slutar 15/12

E-post

Ariana Karimani

E-post

044-13 65 94 J A Hedlundsväg 17
Biståndshandläggare Minna Kumpulainen
E-post
044-13 63 08 J A Hedlundsväg 17
Biståndshandläggare

Ann-Charlott Nord
E-post

044-13 62 93 J A Hedlundsväg 17

Biståndshandläggare

 

Emma Palmqvist Hansen
E-post
044-13 65 71 J A Hedlundsväg 17
Arbetsterapeut

Erika Ahlmström

 E-post

044-13 62 63 J A Hedlundsväg 17
Sjukgymnast

Mats Nilsson
E-post

 

044-13 42 72 J A Hedlundsväg 17

Biståndshandläggare för personer över 65 år

Telefontid: måndag, tisdag, torsdag kl. 08.00-09.30 onsdag, fredag kl. 08.00-09.00

Östermalm
Sommarro 

Anna Carlsson
E-post

044-13 62 39

Östra kommunhuset

J A Hedlundsväg 17

Söder

Anette Gustavsson

E-post

044-13 50 63 J A Hedlundsväg 17

Allögården

Sommarlyckan

Charlotte Persson

E-post

044-13 55 49 J A Hedlundsväg 17

Hemtjänst Öster (fd Snapphanegruppen, Hammar)
Fredrik Bööks väg 

Birgitta Johansson

E-post

044-13 57 85 J A Hedlundsväg 17

Tollarp,
Linderöd
Skättilljunga
Rickarum

Djurröd, Venestad,
Huaröd, Sönnarslöv

Vicky Sand
E-post

044-13 41 69 J A Hedlundsväg 17

Degeberga,
Hörröd, Vittskövle,
Olseröd, Maglehem,
Yngsjö, Åhus Södra,
Niklasgatan

Rizvana Gaj
E-post

044-13 45 68

J A Hedlundsväg 17

Träne
Vä, Everöd,
Gärds Köpinge
Önnestad
Malin Persson
E-post
044-13 45 67

J A Hedlundsväg 17

Färlöv
Torsebro
Vilan
Åsum
Charlottesborg
Odal
Kristina Olsson
E-post
 
044-13 45 61

J A Hedlundsväg 17

Åhus = centrala
och norra Åhus

Marie Wildt
E-post

044-13 46 03

 

J A Hedlundsväg 17

Åhus = Äspet, Flaket

Viby

Rinkaby

Fjälkinge

Pernilla Nylander
E-post
044-13 41 78 J A Hedlundsväg 17

Gamlegården, Näsby
Fjälkestad
Balsby
Österslöv

Ros-Marie Jönsson tjl,
Tobias Lindholm
E-post

044-13 55 74 J A Hedlundsväg 17

Arkelstorp, Vånga, Österäng, Kulltorp

 

Rakel Karlsson
E-post

Carolin Olsson

E-post

044-13 66 83 J A Hedlundsväg 17

Projekt "förebyggande process"

Birgitta Johansson

E-post

044-13 57 81 J A Hedlundsväg 17