Kommunens organisation

Här kan du se organisationsplan för Kristianstads kommun med de olika förvaltningarna samt de nämnder som finns.

Organisationsskiss Kristianstads kommun

 

Organisationsskiss, pdf-fil