Den kommunala verksamheten

Kristianstads kommun är en arbetsplats med ca 6 500 fast anställda. Verksamheten är organiserad i åtta förvaltningar. Kommunledningskontoret har det övergripande ansvaret.

Kommunen har också åtta hel- eller delägda företag. Närmare detaljer kring organisationen finns i organisationsplanen.

Det politiska ledningen består av fullmäktige, kommunstyrelsen och sju övriga nämnder.

Mandatperioden 2014-2018 styrs Kristianstads kommun av en majoritet som består att Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet.

Övriga partier i fullmäktige är Moderaterna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna,  Vänsterpartiet, Åhuspartiet och Sverigedemokraterna.

Kristianstads kommun samarbetar med ett antal grannkommuner i en grupp som kallas Skåne nordost.