Regler, tillstånd och anmälan

Oavsett vilken sorts verksamhet du driver så påverkas du av lagstiftning inom olika områden. I de flesta fall krävs t.ex. bygglov eller en anmälan ur miljösynpunkt.

Under sidan tillstånd och anmälan kan du se exempel på verksamheter som det krävs en ansökan för.

För att få veta mer om vilka regler som gäller eller få rådgivning kan du kontakta:

C4 teknik om du vill hyra kommunala lokaler, har frågor om gatuskyltning, gatuskötsel och frågor om vatten och avloppsanslutning.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Vänd dig till förvaltningen när du ska söka bygglov, rivningslov, marklov eller lämna in en bygganmälan. Förvaltningen är också kommunens resurs för frågor om livsmedel, serveringtillstånd för alkohol, miljöskydd, avfallshantering och hälsoskydd. Här kan du få information om vilka regler som gäller och vilka tillstånd som behövs inom din bransch i samband med start eller förändring av verksamheten.