Regler, tillstånd och anmälan

Oavsett vilken sorts verksamhet du driver så påverkas du av lagstiftning inom olika områden. I de flesta fall krävs t.ex. bygglov eller en anmälan ur miljösynpunkt.

Om ett företags verksamhet regleras av lag måste företaget söka tillstånd av eller anmäla verksamheten till kommunen och/eller andra myndigheter. Ett företag kan också ha skyldighet att göra olika kontroller och besiktningar i sin verksamhet.

Mer information och blanketter hittar du i självservice.

För att få veta mer om vilka regler som gäller eller få rådgivning kan du kontakta:

C4 Teknik om du vill hyra kommunala lokaler, har frågor om gatuskyltning, gatuskötsel eller vatten- och avloppsanslutning.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
När du ska söka bygglov, rivningslov, marklov eller lämna in en bygganmälan. Förvaltningen är också kommunens resurs för frågor om livsmedel, serveringstillstånd för alkohol, miljöskydd, avfallshantering och hälsoskydd. Här får du information om vilka regler som gäller och vilka tillstånd som behövs inom din bransch i samband med start eller förändring av verksamheten.