Om näringslivet i Kristianstad

Kristianstad är Skånes till ytan största kommun. Här bor 82 500 invånare, varav cirka 37 500 i centralorten.

Kristianstad är tillväxtmotor i nätverket Skåne Nordost och en naturlig del av Öresundsregionen och samarbetet Greater Copenhagen. Denna region har stark tillväxt och anses av många vara en av de mest kreativa regionerna i världen.

Skåne och Själland växer

Det är viktigt att Kristianstad kan mäta sig med den kraft som finns på andra håll inom Skåne och Själland i Danmark. År 2030 beräknas antalet invånare i Öresund öka med 200 000 - 300 000 personer. Detta ger Kristianstad en bra möjlighet att växa, vilket gynnar såväl befintliga och nya invånare, som företagare och studenter.  

Tillverkningsindustrin och livsmedel dominerar

Näringslivet har stor bredd och här finns närmare 8 000 företag. Tillverkningsindustrin är den största näringsgrenen och sysselsätter nästan en tredjedel av den arbetande befolkningen.

Inom tillverkningen dominerar livsmedelsindustrin som har en mycket stark förankring i kommunen med ett flertal av landets ledande livsmedelsföretag och varumärken i spetsen. Fem och en halv procent av kommunens arbetskraft arbetar inom lant- och jordbrukssektorn, vilken levererar sina produkter till livsmedelsindustrin.

Nordöstra Skånes centrum för handel

Kristianstad är sedan länge nordöstra Skånes handelscentrum och är med sitt stora utbud centralort för 275 000 konsumenter i elva omkringliggande kommuner. Den allt växande kommersen medför varje år också allt fler anställningar - mer än hälften av alla kommuninvånare arbetar i dag inom tjänstesektorn.

Fler invånare - ökad sysselsättning

Många av Kristianstads företag är små. Ensamföretagarna utgör 67 procent medan 23 procent av företagen har mellan en och nio anställda. Tio procent av företagen har tio eller fler anställda.

Kristianstad har mellan åren 1993 och 2004 haft en sysselsättningstillväxt på 7 procent. Sedan 2004 ökar tillväxten i Kristianstad och är nu högre än riksgenomsnittet.  

Så utvecklas näringslivet i kommunen

Affärs- och kreditupplysningsföretaget UC sammanställer varje år en rapport över hur näringslivet utvecklas i kommunerna.

Här finns rapporten för Kristianstads kommun 2014